Powrót

5-6 lat Mały człowiek wielkie emocje, żeby buzia mówiła co myśli głowa

Zajęcia treningu umiejętności społecznych i komunikacyjnych dla przedszkolaków – dzieci w wielu 5-6 lat.

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci:

  • z trudnościami adaptacyjnymi,
  • wycofanych;
  • nieśmiałych;
  • z trudnościami w nawiązywaniu satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami;
  • dla rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnościami.

Cykl zajęć trwa jeden semestr, około 12 spotkań, zaplanowanych według harmonogramu udostępnianego na początku spotkań, jest możliwość kontynuowania grupy w kolejnym semestrze.

Czas trwania pojedynczego spotkania to 60 minut (55 minut plus 5 min podsumowania dla rodziców o tym co wydarzyło się na zajęciach, nad jakimi umiejętnościami można pracować w nadchodzącym tygodniu).

Grupa liczy do 6 osób i jest prowadzona przez psychologa – mgr Sylwia Stachowicz i neurologopedę- mgr Ewa Kreft.

Spotkania mają wspomóc w: 
– kształtowaniu umiejętności społecznych;
– kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych takich jak: autoprezentacja, mówienie o swoich potrzebach; nauka stanowczej odmowy; obrony swojego zdania;
– współpracy w grupie;
– rozpoznawaniu i nazywaniu emocji;
– radzeniu sobie z trudnymi emocjami;
– wyrażaniu trudnych emocji;
– przestrzeganiu zasad;
– radzeniu sobie w sytuacji konfliktowej w grupie.

Zajęcia poprzedzone są konsultacją z rodzicem/opiekunem, koszt konsultacji 200zł. 

Grupy planowane są na wtorki w godzinach 15-16:00 i 16:15-17:15. 

  • Cena: 120 zł/spotkanie
  • Czas sesji: 60 min
  • Informacje dodatkowe : dwóch specjalistów

Specjaliści prowadzący

Szukasz nowych dróg rozwoju?