Nasze standardy pracy

Wszyscy specjaliści pracujący w Warszawskim Instytucie Psychoterapii ukończyli szkolenia z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej akredytowane przez renomowane placówki w kraju.


Specjaliści WIP nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje i uczestniczą w kursach, seminariach i konferencjach naukowych.


Zespół pracuje pod stałą superwizją dwóch certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Warszawski Instytut Psychoterapii
to miejsce stworzone, by nieść pomoc i wsparcie.

Oferuje terapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży, a także terapię par i rodzin.

Warszawski Instytut Psychoterapii to także zespół świetnie wyszkolonych i doświadczonych psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów. 

Pracujemy zespołowo, by zapewnić pacjentom pełną opiekę i skuteczną pomoc. Oprócz psychoterapii czy konsultacji psychologicznej, można otrzymać u nas również pomoc psychiatryczną.

W WIP-ie  w procesie terapii dzieci i młodzieży uczestniczy cała rodzina.

Wstępna diagnoza prowadzona jest dwutorowo: równolegle z dzieckiem i z jego rodziną. Celem takiego właśnie działania jest wybranie optymalnej formy pomocy dla dziecka, nastolatka i rodziny. Po przeprowadzonych konsultacjach zespół psychologów i psychoterapeutów formułuje zalecenia dla rodziny i dziecka.

Nie mniej ważne jest dla nas, by zapewnić pacjentom komfort i poczucie bezpieczeństwa. Pracujemy zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, której celem jest określenie standardów postępowania i odpowiedzialności terapeuty wobec osób uczestniczących w procesie psychoterapii.

Potrzebujesz wsparcia?

Zobacz także