Nazwa usługi Cena Czas sesji
Dla dorosłych
konsultacja/ psychoterapia indywidualna 170-220 zł 50 min
psychoterapia indywidualna online 170-220 zł 50 min
psychoterapia indywidualna online w języku angielskim 200-250 zł 50 min
konsultacja psychiatryczna: wizyta pierwszorazowa 310zł 45 - 60 min
konsultacja psychiatryczna: wizyta kolejna 250 zł 30 - 45 min
konsultacja psychiatryczna w języku angielskim: wizyta pierwszorazowa 350 zł 60 min
konsultacja psychiatryczna w języku angielskim: wizyta kolejna 300 zł 30 min
wystawienie recepty (tylko w wyjątkowych wypadkach i za zgodą lekarza) 100 zł
konsultacja seksuologiczna 250-400 zł 50 min
Dla dzieci i młodzieży
konsultacja/ psychoterapia indywidualna 180-220 zł 50 min
konsultacja psychiatryczna (lekarz po specjalizacji) 400-450 zł 45 min
konsultacja psychiatryczna (lekarz w trakcie specjalizacji) 300 zł 45 min
konsultacja rodzicielska 220 zł 50 min
diagnoza zaburzeń rozwojowych ustalana indywidualnie
testy psychologiczne wraz z opinią od 600 zł
Warsztaty Umiejętności Społecznych 120 zł 60 min
Grupy rozwojowo-relacyjne 120 zł 60 min
Arteterapia z ceramiką 120 zł 60 min
Warsztaty SLOW CERAMIC 140 zł 90 min
Joga i uważność dla dzieci 80 zł 60 min
obserwacja dziecka w przedszkolu/ szkole 200 zł 60 min
konsultacja seksuologiczna 250-400 zł 50 min
diagnoza neurologopedyczna 180 zł 60 min
terapia neurologopedyczna 90 zł 30 min
psycholog - wizyta domowa 300 zł + koszt dojazdu 120 min
Funkcjonalna Diagnoza Testem PEP 3_PL wraz z opinią 550 zł
Dla par
konsultacja/ psychoterapia z jednym terapeutą 250 zł 50 min
konsultacja/ psychoterapia z dwójką terapeutów 360 zł 50 min
Dla rodzin
Terapia rodzin (dwóch terapeutów) 360-420 zł 60-90 min
Warsztaty dla rodziców nastolatków 250-400 zł
Warsztaty dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera 280-450 zł
Warszataty z trudnych zachowań 250-400 zł
Dokumentacja
opinia psychologiczna do badania* 150-250 zł
opinia neurologopedyczna* 120 zł
specjalistyczna opinia kliniczna* 250-300 zł
zaświadczenie 60-100 zł
kopia dokumentacji medycznej 0, 50 zł/ strona
wysyłka dokumentów 15 zł

Nie radzisz sobie ze stresem?

Zobacz także