Nazwa usługi Cena Czas sesji
Dla dorosłych
Konsultacja/ psychoterapia indywidualna 170-250 zł 50 min
Psychoterapia indywidualna online 170-220 zł 50 min
Psychoterapia indywidualna online w języku angielskim 200-300 zł 50 min
Konsultacja psychiatryczna: wizyta pierwszorazowa 310 zł 45 - 60 min
Konsultacja psychiatryczna: wizyta kolejna 250 zł 30 - 45 min
Wystawienie recepty (tylko w wyjątkowych wypadkach i za zgodą lekarza) 100 zł
Konsultacja seksuologiczna 250-400 zł 50 min
Pracownia otwarta Slow Ceramic 160-180 zł 120 min
Pracownia otwarta dla kobiet 160-180 zł 120 min
Indywidualne zajęcia cermaiczne 160 zł 50 min
Dla dzieci i młodzieży
Konsultacja/ psychoterapia indywidualna 180-220 zł 50 min
Konsultacja psychiatryczna (lekarz po specjalizacji) 400-450 zł 45 min
Konsultacja psychiatryczna (lekarz w trakcie specjalizacji) 350 zł 45 min
Konsultacja rodzicielska z psychologiem 250 zł 50 min
Diagnoza zaburzeń rozwojowych ustalana indywidualnie
Testy psychologiczne wraz z opinią od 900 zł
Warsztaty Umiejętności Społecznych 150 zł 75 min
Grupy rozwojowo-relacyjne 150 zł 75 min
Arteterapia z ceramiką 120 zł 50 min
Warsztaty ceramiczne dla młodzieży 140 zł 80 min
Zajęcia ceramiczne indywidualne 160 zł 50 min
Obserwacja dziecka w przedszkolu/ szkole 200 zł 60 min
Konsultacja seksuologiczna 250-400 zł 50 min
Diagnoza neurologopedyczna 180 zł 60 min
Psycholog - wizyta domowa 300 zł + koszt dojazdu 120 min
Funkcjonalna Diagnoza Testem PEP 3_PL wraz z opinią 550 zł
Wystawienie recepty (tylko w wyjątkowych wypadkach i za zgodą lekarza) 100 zł
Dla par
Konsultacja/ psychoterapia z jednym terapeutą 250 zł 50 min
Konsultacja/ psychoterapia z dwójką terapeutów 360-400 zł 50 min
Warsztaty ceramiczne dla par 110 zł/os 50 min
Dla rodzin
Terapia rodzin (dwóch terapeutów) 360-420 zł 60-90 min
Warsztaty dla rodziców nastolatków 300 zł 5 godz.
Warsztaty dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera 350-600 zł 8 godz.
Warsztaty z trudnych zachowań dzieci w spektrum autyzmu 300-500 zł 6 godz.
Rodzinne spotkania z ceramiką 90-110 zł/os 50-80 min
Dokumentacja
Opinia psychologiczna do badania* 200-300 zł
Opinia neurologopedyczna* 150 zł
Specjalistyczna opinia kliniczna* 300 zł
Zaświadczenie 100 zł
Kopia dokumentacji medycznej 0, 50 zł/ strona
Wysyłka dokumentów 15 zł

Nie radzisz sobie ze stresem?

Zobacz także