Powrót

Terapia par

Terapia par proponowana jest tym, którzy przeżywają kryzys w związku i chcą w bezpiecznych warunkach poznać potrzeby, myśli i emocje drugiej osoby.

Terapia par pomaga zrozumieć procesy, jakie zachodzą w związku na różnych etapach jego trwania. Umożliwia spojrzenie na problem z perspektywy partnera, zgłębienie jego myśli i emocji, a w wyniku tych działań – wyciągnięcie wniosków, które zbliżą partnerów do rozwiązania konfliktu.  Terapia par to szansa nie tylko na rozwiązanie swoich trudności w związku ale także miejsce na własny rozwój przy bliskiej osobie

Terapia poprzedzona jest zawsze spotkaniami konsultacyjnymi, po których para spotyka się z terapeutami jeden raz na dwa tygodnie.

Aby zapoznać się z pełną ofertą specjalistów zapraszamy do zakładki ZESPÓŁ oraz WSPÓŁPRACA.

  • Cena: 300 -400 zł
  • Czas sesji: 50 minut
  • Informacje dodatkowe : dwóch terapeutów

Szukasz nowych dróg rozwoju?