Powrót

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna służy osiągnięciu przez pacjenta pożądanej zmiany w jego życiu i pomocy
w przezwyciężeniu przeżywanych trudności. W trakcie systematycznie odbywających się sesji
terapeutycznych pacjent ma możliwość ujawnienia swoich przeżyć związanych z wydarzeniami z
przeszłości i teraźniejszości, omawia je z terapeutą i stara się je zrozumieć. Pozytywna zmiana w życiu
pacjenta wynika również z leczniczej właściwości nawiązania się relacji terapeutycznej, a więc
swoistej więzi, jaka powstaje między terapeutą a pacjentem.

Problemy z jakimi na psychoterapię indywidualną zgłaszają się pacjenci:

 • Depresja
 • Zaburzenia lękowe i fobie
 • Problemy emocjonalne
 • Kłopoty w relacjach z innymi ludźmi
 • Zachowania agresywne
 • Sytuacje kryzysowymi np. choroba w rodzinie, utrata pracy
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Poczucie samotności
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Zaburzenia odżywiania
 • Chęć poznania i zrozumienia siebie

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedza kilka spotkań konsultacyjnych, które mają na celu określenie problemu i zaproponowanie najlepszej formy pomocy w danej sytuacji. Sesje terapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, czasami częściej. Czas trwania terapii jest różny, od kilku miesięcy do kilku lat i zależy od potrzeb pacjenta i problemu z jakim się zgłasza.

Psychoterapeuci w naszym ośrodku pracują łącząc podejście systemowe i psychodynamiczne oraz w podejściu poznawczo-behawioralnym.  Warszawski Instytut Psychoterapii oferuje również psychoterapię prowadzoną online – szczególnie polecaną osobom, dla których skorzystanie z pomocy stacjonarnej jest utrudnione np. ze względu na miejsce zamieszkania lub silny lęk społeczny – oraz psychoterapię prowadzoną w jęz. angielskim.

Aby zapoznać się z pełną ofertą specjalistów zapraszamy do zakładki ZESPÓŁ oraz WSPÓŁPRACA.

 • Cena: 170-250 zł
 • Czas sesji: 50 min

Szukasz nowych dróg rozwoju?