Skontaktuj się z nami w sprawie wizyty:

zwiń [contact-form-7 404 "Not Found"]

"Znamy wiele form i dróg psychoterapii. Wszystkie one są dobre,
o ile tylko prowadzą do celu, jakim jest uleczenie"

Zygmunt Freud (1905/2007, s.83)

Psychoterapia indywidualna Powrót

Psychoterapia indywidualna jest metodą pomocy psychologicznej rozumianej jako proces zmiany. W psychoterapii indywidualnej sam psychoterapeuta jest narzędziem pracy, a możliwość wyleczenia wynika z relacji terapeutycznej, a więc swoistej więzi, jaka powstaje między terapeutą a pacjentem podczas systematycznych spotkań.

Psychoterapia indywidualna ma na celu:

-w  poznaniu i zrozumieniu przyczyn niepokojących objawów,
– rozwiązywanie leżących u ich podłoża wewnętrzne konflikty,
– poznanie własnych potrzeb, wartości i postaw,
– zmianę w kierunku większej niezależności i satysfakcji z życia.

Warszawski Instytut Psychoterapii oferuje psychoterapię prowadzoną online. Taka forma terapii jest szczególnie polecana osobom, dla których – ze względu np. na miejsce zamieszkania lub silny lęk społeczny – skorzystanie z pomocy stacjonarnej jest utrudnione.

psychoterapia

Czas trwania i częstotliwość:

Sesja terapii indywidualnej trwa 50 minut.
Spotkania odbywają się 1-2 razy w tygodniu.
Psychoterapia indywidualna jest procesem zmiany,
dlatego nieodzowna jest cykliczność i stałość spotkań.
Czas trwania terapii dostosowany jest do potrzeb pacjenta i problemu, z jakim się zgłasza do terapeuty.

Informacje wstępne:

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają konsultacje psychologiczne,które mają na celu określenie problemu i zaproponowanie najlepszej formy pomocy w danej sytuacji. Na początku terapii ustalany jest kontrakt, w formie umowy ustnej, precyzujący cele, warunki współpracy i czas potrzebny do osiągnięcia pożądanej zmiany.

  • Cena: 140-150 zł
  • Czas sesji: 50 min

Specjaliści prowadzący