Dorota Kowalska

psychoterapia

Psycholog i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Posiada certyfikat psychoterapeuty PTTPB nr 344.
Jest członkinią Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła społeczną psychologię kliniczną na SWPS w Warszawie i czteroletnie szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Oxford Cognitive Therapy Centre.
Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy klinicznej. Poza Warszawskim Instytutem Psychoterapii zawodowo związana jest również z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Projektowała i prowadziła szkolenia dla przyszłych psychoterapeutów oraz dla pracowników ochrony zdrowia. Pracowała w środowiskowym ośrodku dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi w Londynie, gdzie dodatkowo miała okazję podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach. Odbyła staż absolwencki na całodobowym Oddziale Psychiatryczno-Psychosomatycznym oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Wolskim. Doświadczenie zawodowe zbierała również podczas staży na oddziałach w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
W Warszawskim Instytucie Psychoterapii prowadzi indywidualną psychoterapię poznawczo-behawioralną. Pomaga osobom dorosłym cierpiącym na zaburzenia nastroju (m.in. depresję), zburzenia lękowe (ataki paniki, agorafobię, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenie stresowe pourazowe, lęk uogólniony, lęk o zdrowie, lęk społeczny), doświadczającym sytuacji kryzysowych, mającym różnego rodzaju trudności natury emocjonalnej i w kontaktach społecznych.

 

Poznaj też innych specjalistów

Katarzyna Bajszczak

Katarzyna Bajszczak

psychoterapia, seksuologia
Zobacz profil
Kamila Becker

Kamila Becker

psychoterapia
Zobacz profil

Joanna Buła- Grzybowska

psychiatria
Zobacz profil

Marta Bodecka-Zych

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Anna Drewnowska

Anna Drewnowska

psychoterapia
Zobacz profil

Izabella Dymerska

psychiatria
Zobacz profil
Karolina Gocłowska – Zawisny

Karolina Gocłowska – Zawisny

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Jakacka-Papis

Olga Jakacka-Papis

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Maciej Kokowski

Maciej Kokowski

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Dorota Kowalska

Dorota Kowalska

psychoterapia
Zobacz profil

Ewa Kreft

neurologopedia
Zobacz profil
Piotr Niwiński

Piotr Niwiński

psychiatria
Zobacz profil
Marzena Pawlus

Marzena Pawlus

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Katarzyna Płucienniczak

Katarzyna Płucienniczak

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Pokorska

Olga Pokorska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Magda Sendecka

Magda Sendecka

psychoterapia
Zobacz profil

Sylwia Stachowicz

Zobacz profil
Karolina Staniaszek

Karolina Staniaszek

psychoterapia
Zobacz profil

Monika Youssef Khalil

psychiatria
Zobacz profil
Agata Tuczyńska

Agata Tuczyńska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Marta Wiśniewska

Marta Wiśniewska

psychoterapia
Zobacz profil
Paulina Wróbel

Paulina Wróbel

psychoterapia
Zobacz profil
Katarzyna Wyciszkiewicz

Katarzyna Wyciszkiewicz

psychiatria
Zobacz profil
Maria Zapolska-Downar

Maria Zapolska-Downar

psychoterapia
Zobacz profil
Ewa Urbanowicz

Ewa Urbanowicz

psychiatria
Zobacz profil
Maciej Żurek

Maciej Żurek

psychoterapia, terapia uzależnień
Zobacz profil