Dorota Kowalska

psychoterapia

Psycholog i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Posiada certyfikat psychoterapeuty PTTPB nr 344.
Jest członkinią Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła społeczną psychologię kliniczną na SWPS w Warszawie i czteroletnie szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Oxford Cognitive Therapy Centre.
Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy klinicznej. Poza Warszawskim Instytutem Psychoterapii zawodowo związana jest również z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Projektowała i prowadziła szkolenia dla przyszłych psychoterapeutów oraz dla pracowników ochrony zdrowia. Pracowała w środowiskowym ośrodku dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi w Londynie, gdzie dodatkowo miała okazję podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach. Odbyła staż absolwencki na całodobowym Oddziale Psychiatryczno-Psychosomatycznym oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Wolskim. Doświadczenie zawodowe zbierała również podczas staży na oddziałach w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
W Warszawskim Instytucie Psychoterapii prowadzi indywidualną psychoterapię poznawczo-behawioralną. Pomaga osobom dorosłym cierpiącym na zaburzenia nastroju (m.in. depresję), zburzenia lękowe (ataki paniki, agorafobię, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenie stresowe pourazowe, lęk uogólniony, lęk o zdrowie, lęk społeczny), doświadczającym sytuacji kryzysowych, mającym różnego rodzaju trudności natury emocjonalnej i w kontaktach społecznych.

 

Poznaj też innych specjalistów

Katarzyna Bajszczak

Katarzyna Bajszczak

psychoterapia, seksuologia
Zobacz profil
Kamila Becker

Kamila Becker

psychoterapia
Zobacz profil

Joanna Buła- Grzybowska

psychiatria
Zobacz profil
Anna Drewnowska

Anna Drewnowska

psychoterapia
Zobacz profil

Izabella Dymerska

psychiatria
Zobacz profil
Karolina Gocłowska – Zawisny

Karolina Gocłowska – Zawisny

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Jakacka-Papis

Olga Jakacka-Papis

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Maciej Kokowski

Maciej Kokowski

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Dorota Kowalska

Dorota Kowalska

psychoterapia
Zobacz profil

Ewa Kreft

neurologopedia
Zobacz profil
Piotr Niwiński

Piotr Niwiński

psychiatria
Zobacz profil
Marzena Pawlus

Marzena Pawlus

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Katarzyna Płucienniczak

Katarzyna Płucienniczak

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Pokorska

Olga Pokorska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil

Agata Rękawek

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Magda Sendecka

Magda Sendecka

psychoterapia
Zobacz profil
Karolina Staniaszek

Karolina Staniaszek

psychoterapia
Zobacz profil

Monika Youssef Khalil

psychiatria
Zobacz profil
Agata Tuczyńska

Agata Tuczyńska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Marta Wiśniewska

Marta Wiśniewska

psychoterapia
Zobacz profil
Paulina Wróbel

Paulina Wróbel

psychoterapia
Zobacz profil
Katarzyna Wyciszkiewicz

Katarzyna Wyciszkiewicz

psychiatria
Zobacz profil
Maria Zapolska-Downar

Maria Zapolska-Downar

psychoterapia
Zobacz profil
Ewa Urbanowicz

Ewa Urbanowicz

psychiatria
Zobacz profil
Maciej Żurek

Maciej Żurek

psychoterapia, terapia uzależnień
Zobacz profil