Karolina Staniaszek

psychoterapia

Dr n. społ. w zakresie psychologii, psychoterapeutka (certyfikat PTTPB nr 338), superwizorka (certyfikat PTTPB nr 71). Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończyła 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych (współprowadzone przez Oxford Cognitive Therapy Centre) oraz liczne kursy doszkalające. Przez kilka lat pracowała w Oddziale Dziennym Szpitala Tworkowskiego. Doświadczenie zdobywała również m.in. w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dz. Wawer m.st. Warszawy, Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego, Psychiatrycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci MCNiR oraz Zespole Środowiskowym Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem Fundacji „Synapsis”.

Pracuje klinicznie od kilkunastu lat prowadząc terapię poznawczo-behawioralną i terapię schematu. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi z rozpoznaniem zaburzeń osobowości, zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym (w tym
PTSD), zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz zaburzeń afektywnych (m.in. depresji), a także wsparciu osób doświadczających stresu mniejszościowego.

Ponadto, prowadzi szkolenia dla terapeutów/ek przygotowujących się do uzyskania certyfikatu psychoterapeutycznego oraz superwizje kliniczne i szkoleniowe. Pracuje dydaktycznie w ramach Warsaw International Studies in Psychology (Wydział
Psychologii UW). Posiada również doświadczenie w pracy naukowej, realizując m.in. badania dot. stresu pourazowego, zaburzeń osobowości oraz przebiegu i efektywności procesu psychoterapii (na Wydziale Psychologii UW oraz jako „visiting
scholar” na Uniwersytecie Amsterdamskim we współpracy z prof. Arnoudem Arntzem). Stypendystka m.in. Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej w kadencji 2022-24, członkini International Society for Schema Therapy oraz Society for Psychotherapy Research.

Poznaj też innych specjalistów

Katarzyna Bajszczak

Katarzyna Bajszczak

psychoterapia, seksuologia
Zobacz profil
Kamila Becker

Kamila Becker

psychoterapia
Zobacz profil

Joanna Buła- Grzybowska

psychiatria
Zobacz profil

Marta Bodecka-Zych

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Anna Drewnowska

Anna Drewnowska

psychoterapia
Zobacz profil

Izabella Dymerska

psychiatria
Zobacz profil
Karolina Gocłowska – Zawisny

Karolina Gocłowska – Zawisny

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Jakacka-Papis

Olga Jakacka-Papis

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Maciej Kokowski

Maciej Kokowski

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Dorota Kowalska

Dorota Kowalska

psychoterapia
Zobacz profil

Ewa Kreft

neurologopedia
Zobacz profil
Piotr Niwiński

Piotr Niwiński

psychiatria
Zobacz profil
Marzena Pawlus

Marzena Pawlus

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Katarzyna Płucienniczak

Katarzyna Płucienniczak

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Pokorska

Olga Pokorska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Magda Sendecka

Magda Sendecka

psychoterapia
Zobacz profil

Sylwia Stachowicz

Zobacz profil
Karolina Staniaszek

Karolina Staniaszek

psychoterapia
Zobacz profil

Monika Youssef Khalil

psychiatria
Zobacz profil
Agata Tuczyńska

Agata Tuczyńska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Marta Wiśniewska

Marta Wiśniewska

psychoterapia
Zobacz profil
Paulina Wróbel

Paulina Wróbel

psychoterapia
Zobacz profil
Katarzyna Wyciszkiewicz

Katarzyna Wyciszkiewicz

psychiatria
Zobacz profil
Maria Zapolska-Downar

Maria Zapolska-Downar

psychoterapia
Zobacz profil
Ewa Urbanowicz

Ewa Urbanowicz

psychiatria
Zobacz profil
Maciej Żurek

Maciej Żurek

psychoterapia, terapia uzależnień
Zobacz profil