Skontaktuj się z nami w sprawie wizyty:

zwiń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Karolina Staniaszek

Psycholożka, Psychoterapeutka

Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPB nr 338), doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Oxford Cognitive Therapy Centre). Przez kilka lat pracowała w Oddziale Dziennym Szpitala Tworkowskiego, gdzie prowadziła diagnostykę psychologiczną, psychoterapię oraz zajęcia warsztatowe. Doświadczenie kliniczne zdobywała również m.in. w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dz. Wawer, Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW, Psychiatrycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci MCNiR oraz w Zespole Środowiskowym Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem Fundacji „Synapsis”. W 2015r. odbyła 5-miesięczny staż pod kierunkiem prof. Arnouda Arntza w Departamencie Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie w Amsterdamie, finansowany ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (http://www.fnp.org.pl/laureaci-programu-staze-iii2014/). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Poza pracą kliniczną zajmuje się działalnością naukową i dydaktyczną na Wydziale Psychologii UW. Współpracuje ze Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

 

Konferencja NNwPP 2017 LOGO

Karolina Staniaszek jest prelegentem OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „NOWE NURTY W POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ”, która odbędzie się 3-5 kwietna 2017r.

Więcej informacji na stronie:

http://www.pomocpsychologiczna.konferencja.us.edu.pl/team/mgr-karolina-staniaszek/