Skontaktuj się z nami w sprawie wizyty:

zwiń [contact-form-7 404 "Not Found"]

Karolina Staniaszek

psychoterapeuta

Dr n. społ. w zakresie psychologii, psychoterapeutka (certyfikat PTTPB nr 338). Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje klinicznie od ponad 10 lat. Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Oxford Cognitive Therapy Centre) oraz liczne kursy doszkalające. Przez kilka lat pracowała w Oddziale Dziennym Szpitala Tworkowskiego. Doświadczenie zdobywała również m.in. w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dz. Wawer, Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW, Psychiatrycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci MCNiR oraz Zespole Środowiskowym Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem Fundacji „Synapsis”. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, International Society for Schema Therapy oraz Society for Psychotherapy Research.

Prowadzi szkolenia dla terapeutów/ek przygotowujących się do uzyskania certyfikatu psychoterapeutycznego (Szkoła Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierunkiem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej) oraz zajęcia dydaktyczne w ramach Warsaw International Studies in Psychology przy Wydziale Psychologii UW.

Pracuje również naukowo, realizując badania dot. stresu pourazowego, zaburzeń osobowości oraz przebiegu i efektywności procesu psychoterapii (m.in. na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz jako „visiting scholar” na Uniwersytecie Amsterdamskim we współpracy z prof. Arnoudem Arntzem). Stypendystka m.in. Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Pracuje psychoterapeutycznie w podejściu poznawczo-behawioralnym i terapii schematu. Posiada bogate doświadczenie pracy z osobami dorosłymi z rozpoznaniem zaburzeń osobowości, zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym (w tym PTSD), zaburzeń lękowymi, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego oraz zaburzeń afektywnych (m.in. depresji).

Aktualnie prowadzi psychoterapię online (z możliwością cyklicznych sesji w WIP). Taka forma terapii jest szczególnie polecana osobom, dla których – ze względu np. na miejsce zamieszkania lub silny lęk społeczny – skorzystanie z pomocy stacjonarnej jest utrudnione.

Poznaj też innych specjalistów