Karolina Staniaszek

psychoterapia

Dr n. społ. w zakresie psychologii, psychoterapeutka (certyfikat PTTPB nr 338). Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje klinicznie od ponad 10 lat. Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Oxford Cognitive Therapy Centre) oraz liczne kursy doszkalające. Przez kilka lat pracowała w Oddziale Dziennym Szpitala Tworkowskiego. Doświadczenie zdobywała również m.in. w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dz. Wawer, Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW, Psychiatrycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci MCNiR oraz Zespole Środowiskowym Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem Fundacji „Synapsis”. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, International Society for Schema Therapy oraz Society for Psychotherapy Research.

Prowadzi szkolenia dla terapeutów/ek przygotowujących się do uzyskania certyfikatu psychoterapeutycznego (Szkoła Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierunkiem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej) oraz zajęcia dydaktyczne w ramach Warsaw International Studies in Psychology przy Wydziale Psychologii UW.

Pracuje również naukowo, realizując badania dot. stresu pourazowego, zaburzeń osobowości oraz przebiegu i efektywności procesu psychoterapii (m.in. na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz jako „visiting scholar” na Uniwersytecie Amsterdamskim we współpracy z prof. Arnoudem Arntzem). Stypendystka m.in. Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Pracuje psychoterapeutycznie w podejściu poznawczo-behawioralnym i terapii schematu. Posiada bogate doświadczenie pracy z osobami dorosłymi z rozpoznaniem zaburzeń osobowości, zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym (w tym PTSD), zaburzeń lękowymi, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego oraz zaburzeń afektywnych (m.in. depresji).

Aktualnie prowadzi psychoterapię online (z możliwością cyklicznych sesji w WIP). Taka forma terapii jest szczególnie polecana osobom, dla których – ze względu np. na miejsce zamieszkania lub silny lęk społeczny – skorzystanie z pomocy stacjonarnej jest utrudnione.

Poznaj też innych specjalistów

Katarzyna Bajszczak

Katarzyna Bajszczak

psychoterapia, seksuologia
Zobacz profil
96af6559303c14a2e193e82f3341432e_large

Joanna Buła- Grzybowska

psychiatria
Zobacz profil
Anna Drewnowska

Anna Drewnowska

psychoterapia
Zobacz profil
Karolina Gocłowska

Karolina Gocłowska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Jakacka-Papis

Olga Jakacka-Papis

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Monika Kiełtyka – Czech

Monika Kiełtyka – Czech

psychoterapia
Zobacz profil
Dorota Kowalska

Dorota Kowalska

psychoterapia
Zobacz profil

Jolanta Matuszewska

neurologopedia
Zobacz profil
Piotr Niwiński

Piotr Niwiński

psychiatria
Zobacz profil
Marzena Pawlus

Marzena Pawlus

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Katarzyna Płucienniczak

Katarzyna Płucienniczak

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Pokorska

Olga Pokorska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Sylwia Reich

Sylwia Reich

psychiatria
Zobacz profil
Magda Sendecka

Magda Sendecka

psychoterapia
Zobacz profil
Karolina Staniaszek

Karolina Staniaszek

psychoterapia
Zobacz profil
Agata Tuczyńska

Agata Tuczyńska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Marta Wiśniewska

Marta Wiśniewska

psychoterapia
Zobacz profil
Paulina Wróbel

Paulina Wróbel

psychoterapia
Zobacz profil
Katarzyna Wyciszkiewicz

Katarzyna Wyciszkiewicz

psychiatria
Zobacz profil
Maria Zapolska-Downar

Maria Zapolska-Downar

psychoterapia
Zobacz profil
Ewa Urbanowicz

Ewa Urbanowicz

psychiatria
Zobacz profil
Maciej Żurek

Maciej Żurek

psychoterapia, terapia uzależnień
Zobacz profil