Olga Pokorska

psychoterapia dzieci i młodzieży

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością. Studiowała także w Instytucie Psychologii Uniwersytetu w Mainz.

Posiada doświadczenie z zakresu prowadzenia terapii grupowej i indywidualnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zdobywane m.in. w Fundacji Scolar i Centrum Terapii Simuli. Pracowała jako asystent naukowy Pracowni Psychologii Niemowląt Uniwersytetu Warszawskiego, prowadziła także seminaria z zakresu psychologii rozwojowej kierowane do studentów pedagogiki i medycyny. Przygotowywała się do pracy w interdyscyplinarnych zespołach terapeutycznych w ramach projektu szkoleniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zawodowo związana jest także z Wolontariatem Koleżeńskim „Mary i Max”, wspierającym młodzież i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Stale poszerza swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach m.in. z zakresu pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju i z zaburzeniami lękowymi, metod AAC, prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych. W Warszawskim Instytucie Psychoterapii prowadzi indywidualną i grupową terapię osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Udziela konsultacji rodzicielskich i współpracuje ze szkołami.

Poznaj też innych specjalistów

Katarzyna Bajszczak

Katarzyna Bajszczak

psychoterapia, seksuologia
Zobacz profil
Kamila Becker

Kamila Becker

psychoterapia
Zobacz profil

Joanna Buła- Grzybowska

psychiatria
Zobacz profil
Anna Drewnowska

Anna Drewnowska

psychoterapia
Zobacz profil

Izabella Dymerska

psychiatria
Zobacz profil
Karolina Gocłowska – Zawisny

Karolina Gocłowska – Zawisny

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Jakacka-Papis

Olga Jakacka-Papis

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Maciej Kokowski

Maciej Kokowski

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Dorota Kowalska

Dorota Kowalska

psychoterapia
Zobacz profil

Ewa Kreft

neurologopedia
Zobacz profil
Piotr Niwiński

Piotr Niwiński

psychiatria
Zobacz profil
Marzena Pawlus

Marzena Pawlus

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Katarzyna Płucienniczak

Katarzyna Płucienniczak

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Pokorska

Olga Pokorska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil

Agata Rękawek

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Magda Sendecka

Magda Sendecka

psychoterapia
Zobacz profil
Karolina Staniaszek

Karolina Staniaszek

psychoterapia
Zobacz profil

Monika Youssef Khalil

psychiatria
Zobacz profil
Agata Tuczyńska

Agata Tuczyńska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Marta Wiśniewska

Marta Wiśniewska

psychoterapia
Zobacz profil
Paulina Wróbel

Paulina Wróbel

psychoterapia
Zobacz profil
Katarzyna Wyciszkiewicz

Katarzyna Wyciszkiewicz

psychiatria
Zobacz profil
Maria Zapolska-Downar

Maria Zapolska-Downar

psychoterapia
Zobacz profil
Ewa Urbanowicz

Ewa Urbanowicz

psychiatria
Zobacz profil
Maciej Żurek

Maciej Żurek

psychoterapia, terapia uzależnień
Zobacz profil