Sylwia Stachowicz

Psycholog, nauczyciel, terapeuta pedagogiczny. Ukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych oraz Nauk Pedagogicznych; jest w trakcie Podyplomowych Studiów Wczesnego Wspomagania Rozwoju – pomoc dziecku i rodzinie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w warszawskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz w przedszkolach. Prowadzi diagnozę psychologiczną, terapie psychologiczne, zajęcia grupowe dla dzieci i ich rodziców. Jak również warsztaty, spotkania, prelekcje dla rodziców i nauczycieli. Jej zawodowe zainteresowania koncentrują się głównie na pracy diagnostycznej, konsultacyjnej, warsztatowej z rodzicami i ich dziećmi w wieku od 1 do 8 roku życia. Pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, ADHD, wycofanymi, nie wierzącymi w swoje możliwości, wysoko wrażliwymi, w trudnej sytuacji życiowej.

Ukończyła m.in. następujące kursy doskonalące i szkolenia:
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) I i II stopnia;
Trening Umiejętności Społecznych;
Niezbędnik trenera TUS;
Stawianie zdrowych granic dzieciom;
Jak wspierać motywacje dziecka;
Dziecko – rodzina – terapeuci, poznanie – wsparcie – współdziałanie;
Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w rodzinie;
Metody rozwijające sprawność ruchową dziecka;
Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss w edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej.

Poznaj też innych specjalistów

Katarzyna Bajszczak

Katarzyna Bajszczak

psychoterapia, seksuologia
Zobacz profil
Kamila Becker

Kamila Becker

psychoterapia
Zobacz profil

Joanna Buła- Grzybowska

psychiatria
Zobacz profil
Anna Drewnowska

Anna Drewnowska

psychoterapia
Zobacz profil

Izabella Dymerska

psychiatria
Zobacz profil
Karolina Gocłowska – Zawisny

Karolina Gocłowska – Zawisny

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Jakacka-Papis

Olga Jakacka-Papis

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Maciej Kokowski

Maciej Kokowski

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Dorota Kowalska

Dorota Kowalska

psychoterapia
Zobacz profil

Ewa Kreft

neurologopedia
Zobacz profil
Piotr Niwiński

Piotr Niwiński

psychiatria
Zobacz profil
Marzena Pawlus

Marzena Pawlus

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Katarzyna Płucienniczak

Katarzyna Płucienniczak

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Pokorska

Olga Pokorska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil

Agata Rękawek

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Magda Sendecka

Magda Sendecka

psychoterapia
Zobacz profil

Sylwia Stachowicz

Zobacz profil
Karolina Staniaszek

Karolina Staniaszek

psychoterapia
Zobacz profil

Monika Youssef Khalil

psychiatria
Zobacz profil
Agata Tuczyńska

Agata Tuczyńska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Marta Wiśniewska

Marta Wiśniewska

psychoterapia
Zobacz profil
Paulina Wróbel

Paulina Wróbel

psychoterapia
Zobacz profil
Katarzyna Wyciszkiewicz

Katarzyna Wyciszkiewicz

psychiatria
Zobacz profil
Maria Zapolska-Downar

Maria Zapolska-Downar

psychoterapia
Zobacz profil
Ewa Urbanowicz

Ewa Urbanowicz

psychiatria
Zobacz profil
Maciej Żurek

Maciej Żurek

psychoterapia, terapia uzależnień
Zobacz profil