Ewa Urbanowicz

psychiatria

Dr Ewa Urbanowicz jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Jest specjalistą drugiego stopnia w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, a także psychoterapeutą pracującym w podejściu systemowym z klientami indywidualnymi, parami, rodzinami oraz grupami. Uprawnienia zdobyła w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Pracuje w Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, prowadzi też szkolenia dla rodziców, lekarzy oraz pracowników placówek edukacyjnych na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Była biegłym sądowym, występowała na wielu konferencjach naukowych, jest autorką licznych publikacji.

Specjalizuje się w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu, Zespołu Aspergera oraz całościowych zaburzeń rozwoju.

Poznaj też innych specjalistów

Katarzyna Bajszczak

Katarzyna Bajszczak

psychoterapia, seksuologia
Zobacz profil
96af6559303c14a2e193e82f3341432e_large

Joanna Buła- Grzybowska

psychiatria
Zobacz profil
Anna Drewnowska

Anna Drewnowska

psychoterapia
Zobacz profil
Karolina Gocłowska

Karolina Gocłowska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Jakacka-Papis

Olga Jakacka-Papis

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Monika Kiełtyka – Czech

Monika Kiełtyka – Czech

psychoterapia
Zobacz profil
Dorota Kowalska

Dorota Kowalska

psychoterapia
Zobacz profil

Jolanta Matuszewska

neurologopedia
Zobacz profil
Piotr Niwiński

Piotr Niwiński

psychiatria
Zobacz profil
Marzena Pawlus

Marzena Pawlus

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Katarzyna Płucienniczak

Katarzyna Płucienniczak

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Pokorska

Olga Pokorska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Sylwia Reich

Sylwia Reich

psychiatria
Zobacz profil
Magda Sendecka

Magda Sendecka

psychoterapia
Zobacz profil
Karolina Staniaszek

Karolina Staniaszek

psychoterapia
Zobacz profil
Agata Tuczyńska

Agata Tuczyńska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Marta Wiśniewska

Marta Wiśniewska

psychoterapia
Zobacz profil
Paulina Wróbel

Paulina Wróbel

psychoterapia
Zobacz profil
Katarzyna Wyciszkiewicz

Katarzyna Wyciszkiewicz

psychiatria
Zobacz profil
Maria Zapolska-Downar

Maria Zapolska-Downar

psychoterapia
Zobacz profil
Ewa Urbanowicz

Ewa Urbanowicz

psychiatria
Zobacz profil
Maciej Żurek

Maciej Żurek

psychoterapia, terapia uzależnień
Zobacz profil