Katarzyna Bajszczak

psychoterapia, seksuologia

Doktor nauk medycznych, specjalista psychoseksuolog, seksuolog dziecięcy, psychoterapeuta osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywała m.in. w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia SWZPZPOZ w Warszawie, w Poradni Zdrowia Psychicznego SZPZLO Warszawa-Praga Południe oraz w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, gdzie pracuje od 2007 roku w Poradni Psychiatrycznej, oraz Poradni Endokrynologicznej.

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Rozprawę doktorską poświęconą jakości życia osób z zaburzeniami różnicowania płciowego pisała pod kierunkiem prof. Jolanty Słowikowskiej-Hilczer, a recenzentami jej pracy byli prof. Maria Beisert oraz prof. Zbigniew Izdebski. Ukończyła dwuletnie podyplomowe studia specjalizacyjne z seksuologii klinicznej, a także czteroletnią szkołę psychoterapii prowadzoną przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Oxford Cognitive Therapy Centre.

Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych naukowych projektach badawczych dotyczących funkcjonowania osób z zaburzeniami rozwoju płci. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla lekarzy, psychologów i studentów oraz warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Regularnie bierze udział w konferencjach, sympozjach i szkoleniach poświęconych zaburzeniom psychicznym, seksuologicznym oraz endokrynologicznym. Ma na swoim koncie publikacje naukowe jako główny autor, m.in. w „Seksuologii Polskiej” oraz „Endokrynologii Pediatrycznej”.

Jest ekspertem Portalu Zdrowia Seksualnego oraz Portalu Zdrowia Dziecka. Zainteresowania naukowe i zawodowe to zaburzenia rozwoju płci i dojrzewania płciowego, społeczne funkcjonowanie osób z wadami wrodzonymi narządów płciowych oraz związane z tym stosunek do własnego ciała, stygmatyzacja i lęk przed oceną. Pracuje z dorosłymi oraz z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami identyfikacji płciowej.

Poznaj też innych specjalistów

Katarzyna Bajszczak

Katarzyna Bajszczak

psychoterapia, seksuologia
Zobacz profil
Kamila Becker

Kamila Becker

psychoterapia
Zobacz profil

Joanna Buła- Grzybowska

psychiatria
Zobacz profil
Anna Drewnowska

Anna Drewnowska

psychoterapia
Zobacz profil

Izabella Dymerska

psychiatria
Zobacz profil

Luiza Dziubińska

psychiatria
Zobacz profil
Karolina Gocłowska – Zawisny

Karolina Gocłowska – Zawisny

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Jakacka-Papis

Olga Jakacka-Papis

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Maciej Kokowski

Maciej Kokowski

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Dorota Kowalska

Dorota Kowalska

psychoterapia
Zobacz profil

Jolanta Matuszewska

neurologopedia
Zobacz profil
Piotr Niwiński

Piotr Niwiński

psychiatria
Zobacz profil
Marzena Pawlus

Marzena Pawlus

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Katarzyna Płucienniczak

Katarzyna Płucienniczak

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Pokorska

Olga Pokorska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil

Joanna Puchała

psychiatria
Zobacz profil
Sylwia Reich

Sylwia Reich

psychiatria
Zobacz profil
Magda Sendecka

Magda Sendecka

psychoterapia
Zobacz profil
Karolina Staniaszek

Karolina Staniaszek

psychoterapia
Zobacz profil

Monika Youssef Khalil

Zobacz profil
Agata Tuczyńska

Agata Tuczyńska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Marta Wiśniewska

Marta Wiśniewska

psychoterapia
Zobacz profil
Paulina Wróbel

Paulina Wróbel

psychoterapia
Zobacz profil
Katarzyna Wyciszkiewicz

Katarzyna Wyciszkiewicz

psychiatria
Zobacz profil
Maria Zapolska-Downar

Maria Zapolska-Downar

psychoterapia
Zobacz profil
Ewa Urbanowicz

Ewa Urbanowicz

psychiatria
Zobacz profil
Maciej Żurek

Maciej Żurek

psychoterapia, terapia uzależnień
Zobacz profil