Katarzyna Bajszczak

psychoterapia, seksuologia

Doktor nauk medycznych, specjalistka z psychoseksuologii,seksuologii dziecięcej oraz psychoterapeutka osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywała w Warszawie m.in. w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychiatrycznej, Poradni Endokrynologicznej oraz w Instytucie “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie pracuje od 2007 roku.

 

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Rozprawę doktorską poświęciła jakości życia osób ze zróżnicowanym rozwojem płciowym, a pisała ją pod kierunkiem prof. Jolanty Słowikowskiej-Hilczer.

Ukończyła również dwuletnie podyplomowe studia ze specjalizacją z seksuologii klinicznej, a także czteroletnią szkołę psychoterapii prowadzoną przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Oxford Cognitive Therapy Centre.

 

Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych naukowych projektach badawczych dotyczących funkcjonowania osób ze zróżnicowanym rozwojem płci.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla lekarzy, psychologów i studentów. Regularnie bierze udział w konferencjach, sympozjach i szkoleniach poświęconych zaburzeniom psychicznym, seksuologicznym oraz endokrynologicznym.

Ma na swoim koncie publikacje naukowe jako główny autor m.in. w “Seksuologii Polskiej” oraz “Endokrynologii Pediatrycznej”.

 

Jest ekspertem Portalu Zdrowia Seksuologicznego oraz Portalu Zdrowia Dziecka. Zainteresowania naukowe i zawodowe to nietypowy rozwój płci i dojrzewania płciowego, społeczne funkcjonowanie osób z wadami wrodzonymi narządów płciowych oraz związany z tym stosunek do własnego ciała, stygmatyzacja i lęk przed oceną.

Pracuje z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą z niezgodnością płciową.

  • psychoterapia dorosłych
  • psychoterapia dzieci i młodzieży z niezgodnością płciową
  • psychoterapia osób z nietypowym rozwojem płci

Poznaj też innych specjalistów

Katarzyna Bajszczak

Katarzyna Bajszczak

psychoterapia, seksuologia
Zobacz profil
Kamila Becker

Kamila Becker

psychoterapia
Zobacz profil

Joanna Buła- Grzybowska

psychiatria
Zobacz profil
Anna Drewnowska

Anna Drewnowska

psychoterapia
Zobacz profil

Izabella Dymerska

psychiatria
Zobacz profil
Karolina Gocłowska – Zawisny

Karolina Gocłowska – Zawisny

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Jakacka-Papis

Olga Jakacka-Papis

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Maciej Kokowski

Maciej Kokowski

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Dorota Kowalska

Dorota Kowalska

psychoterapia
Zobacz profil

Ewa Kreft

neurologopedia
Zobacz profil
Piotr Niwiński

Piotr Niwiński

psychiatria
Zobacz profil
Marzena Pawlus

Marzena Pawlus

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Katarzyna Płucienniczak

Katarzyna Płucienniczak

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Pokorska

Olga Pokorska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil

Agata Rękawek

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Magda Sendecka

Magda Sendecka

psychoterapia
Zobacz profil
Karolina Staniaszek

Karolina Staniaszek

psychoterapia
Zobacz profil

Monika Youssef Khalil

psychiatria
Zobacz profil
Agata Tuczyńska

Agata Tuczyńska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Marta Wiśniewska

Marta Wiśniewska

psychoterapia
Zobacz profil
Paulina Wróbel

Paulina Wróbel

psychoterapia
Zobacz profil
Katarzyna Wyciszkiewicz

Katarzyna Wyciszkiewicz

psychiatria
Zobacz profil
Maria Zapolska-Downar

Maria Zapolska-Downar

psychoterapia
Zobacz profil
Ewa Urbanowicz

Ewa Urbanowicz

psychiatria
Zobacz profil
Maciej Żurek

Maciej Żurek

psychoterapia, terapia uzależnień
Zobacz profil