Marzena Pawlus

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (dwie specjalności psychologia kliniczna oraz psychologia międzykulturowa). Ukończyła 4 – letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz kurs z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Zrealizowała również 4 – letni program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Psychologii Klinicznej (psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie). Odbyła wiele szkoleń z zakresu klinicznej diagnozy psychologicznej oraz psychoterapii. Ukończyła m.in. kursy z problematyki wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci, zaburzeń ze spektrum autyzmu (w tym Zespołu Aspergera), neuropsychologii klinicznej dziecka, seksuologii wieku rozwojowego, a także szkolenia dające uprawnienia do stosowania m.in. Skali Inteligencji Stanford – Binet 5 w praktyce diagnostycznej oraz Protokołu obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ADOS 2) w badaniach klinicznych. W latach 2011 – 2016 była zatrudniona na stanowisku psychologa w Klinicznym Oddziale Pediatrycznym Szpitala Bielańskiego. Przez ponad trzy lata była związana z Poradnią ProPsyche Junior (2015 – 2018). Doświadczenie zawodowe zdobywała również w poradniach zdrowia psychicznego (PZP), gdzie prowadziła indywidualną psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi. Od 2012 roku współpracuje z Uniwersytetem SWPS – prowadzi seminaria i warsztaty dla studentów z zakresu psychologii osobowości oraz psychologii rozwoju człowieka.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta.

Konsultuje dzieci i młodzież od 3 miesiąca życia do 18 lat oraz młodych dorosłych.

Poznaj też innych specjalistów

Katarzyna Bajszczak

Katarzyna Bajszczak

psychoterapia, seksuologia
Zobacz profil
96af6559303c14a2e193e82f3341432e_large

Joanna Buła- Grzybowska

psychiatria
Zobacz profil
Anna Drewnowska

Anna Drewnowska

psychoterapia
Zobacz profil
Karolina Gocłowska

Karolina Gocłowska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Jakacka-Papis

Olga Jakacka-Papis

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Monika Kiełtyka – Czech

Monika Kiełtyka – Czech

psychoterapia
Zobacz profil
Dorota Kowalska

Dorota Kowalska

psychoterapia
Zobacz profil

Jolanta Matuszewska

neurologopedia
Zobacz profil
Piotr Niwiński

Piotr Niwiński

psychiatria
Zobacz profil
Marzena Pawlus

Marzena Pawlus

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Katarzyna Płucienniczak

Katarzyna Płucienniczak

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Pokorska

Olga Pokorska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Sylwia Reich

Sylwia Reich

psychiatria
Zobacz profil
Magda Sendecka

Magda Sendecka

psychoterapia
Zobacz profil
Karolina Staniaszek

Karolina Staniaszek

psychoterapia
Zobacz profil
Agata Tuczyńska

Agata Tuczyńska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Marta Wiśniewska

Marta Wiśniewska

psychoterapia
Zobacz profil
Paulina Wróbel

Paulina Wróbel

psychoterapia
Zobacz profil
Katarzyna Wyciszkiewicz

Katarzyna Wyciszkiewicz

psychiatria
Zobacz profil
Maria Zapolska-Downar

Maria Zapolska-Downar

psychoterapia
Zobacz profil
Ewa Urbanowicz

Ewa Urbanowicz

psychiatria
Zobacz profil
Maciej Żurek

Maciej Żurek

psychoterapia, terapia uzależnień
Zobacz profil