Marzena Pawlus

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (dwie specjalności psychologia kliniczna oraz psychologia międzykulturowa). Ukończyła 4 – letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (2014 rok) oraz kurs z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Zrealizowała również 4 – letni program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie) i po zdaniu egzaminu państwowego uzyskała tytuł specjalisty psychologa klinicznego (psychologia kliniczna dzieci i młodzieży). Odbyła wiele szkoleń z zakresu klinicznej diagnozy psychologicznej oraz psychoterapii. Ukończyła m.in. kursy z problematyki wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci, zaburzeń ze spektrum autyzmu (w tym Zespołu Aspergera), neuropsychologii klinicznej dziecka, seksuologii wieku rozwojowego, a także szkolenia dające uprawnienia do stosowania m.in. Skali Inteligencji Stanford – Binet 5, IDS 2 – Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży, Leiter – 3 – Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leitera. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS – 2 (Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu w badaniach klinicznych). W obszarze jej zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmuje diagnoza oraz terapia dziewczynek i kobiet z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera).

W latach 2011 – 2016 była zatrudniona na stanowisku psychologa w Klinicznym Oddziale Pediatrycznym Szpitala Bielańskiego. Przez ponad trzy lata była związana z Poradnią ProPsyche Junior (2015 – 2018). Doświadczenie zawodowe zdobywała również w poradniach zdrowia psychicznego (PZP), gdzie prowadziła indywidualną psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi. Od 2012 roku współpracuje z Uniwersytetem SWPS – prowadzi seminaria i warsztaty dla studentów z zakresu psychologii rozwoju człowieka.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta.

Konsultuje dzieci i młodzież od 3 miesiąca życia do 18 lat oraz młodych dorosłych.

Poznaj też innych specjalistów

Katarzyna Bajszczak

Katarzyna Bajszczak

psychoterapia, seksuologia
Zobacz profil
Kamila Becker

Kamila Becker

psychoterapia
Zobacz profil

Joanna Buła- Grzybowska

psychiatria
Zobacz profil
Anna Drewnowska

Anna Drewnowska

psychoterapia
Zobacz profil

Izabella Dymerska

psychiatria
Zobacz profil
Karolina Gocłowska – Zawisny

Karolina Gocłowska – Zawisny

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Jakacka-Papis

Olga Jakacka-Papis

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Maciej Kokowski

Maciej Kokowski

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Dorota Kowalska

Dorota Kowalska

psychoterapia
Zobacz profil

Ewa Kreft

neurologopedia
Zobacz profil
Piotr Niwiński

Piotr Niwiński

psychiatria
Zobacz profil
Marzena Pawlus

Marzena Pawlus

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Katarzyna Płucienniczak

Katarzyna Płucienniczak

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Pokorska

Olga Pokorska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil

Agata Rękawek

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Magda Sendecka

Magda Sendecka

psychoterapia
Zobacz profil

Sylwia Stachowicz

Zobacz profil
Karolina Staniaszek

Karolina Staniaszek

psychoterapia
Zobacz profil

Monika Youssef Khalil

psychiatria
Zobacz profil
Agata Tuczyńska

Agata Tuczyńska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Marta Wiśniewska

Marta Wiśniewska

psychoterapia
Zobacz profil
Paulina Wróbel

Paulina Wróbel

psychoterapia
Zobacz profil
Katarzyna Wyciszkiewicz

Katarzyna Wyciszkiewicz

psychiatria
Zobacz profil
Maria Zapolska-Downar

Maria Zapolska-Downar

psychoterapia
Zobacz profil
Ewa Urbanowicz

Ewa Urbanowicz

psychiatria
Zobacz profil
Maciej Żurek

Maciej Żurek

psychoterapia, terapia uzależnień
Zobacz profil