Marzena Pawlus

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (dwie specjalności psychologia kliniczna oraz psychologia międzykulturowa). Ukończyła 4 – letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (2014 rok) oraz kurs z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Zrealizowała również 4 – letni program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie) i po zdaniu egzaminu państwowego uzyskała tytuł specjalisty psychologa klinicznego (psychologia kliniczna dzieci i młodzieży). Odbyła wiele szkoleń z zakresu klinicznej diagnozy psychologicznej oraz psychoterapii. Ukończyła m.in. kursy z problematyki wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci, zaburzeń ze spektrum autyzmu (w tym Zespołu Aspergera), neuropsychologii klinicznej dziecka, seksuologii wieku rozwojowego, a także szkolenia dające uprawnienia do stosowania m.in. Skali Inteligencji Stanford – Binet 5, IDS 2 – Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży, Leiter – 3 – Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leitera. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS – 2 (Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu w badaniach klinicznych). W obszarze jej zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmuje diagnoza oraz terapia dziewczynek i kobiet z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera).

W latach 2011 – 2016 była zatrudniona na stanowisku psychologa w Klinicznym Oddziale Pediatrycznym Szpitala Bielańskiego. Przez ponad trzy lata była związana z Poradnią ProPsyche Junior (2015 – 2018). Doświadczenie zawodowe zdobywała również w poradniach zdrowia psychicznego (PZP), gdzie prowadziła indywidualną psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi. Od 2012 roku współpracuje z Uniwersytetem SWPS – prowadzi seminaria i warsztaty dla studentów z zakresu psychologii rozwoju człowieka.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta.

Konsultuje dzieci i młodzież od 3 miesiąca życia do 18 lat oraz młodych dorosłych.

Poznaj też innych specjalistów

Katarzyna Bajszczak

Katarzyna Bajszczak

psychoterapia, seksuologia
Zobacz profil
Kamila Becker

Kamila Becker

psychoterapia
Zobacz profil

Joanna Buła- Grzybowska

psychiatria
Zobacz profil
Anna Drewnowska

Anna Drewnowska

psychoterapia
Zobacz profil

Izabella Dymerska

psychiatria
Zobacz profil
Karolina Gocłowska – Zawisny

Karolina Gocłowska – Zawisny

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Jakacka-Papis

Olga Jakacka-Papis

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Maciej Kokowski

Maciej Kokowski

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Dorota Kowalska

Dorota Kowalska

psychoterapia
Zobacz profil

Ewa Kreft

neurologopedia
Zobacz profil
Piotr Niwiński

Piotr Niwiński

psychiatria
Zobacz profil
Marzena Pawlus

Marzena Pawlus

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Katarzyna Płucienniczak

Katarzyna Płucienniczak

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Pokorska

Olga Pokorska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil

Agata Rękawek

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Magda Sendecka

Magda Sendecka

psychoterapia
Zobacz profil
Karolina Staniaszek

Karolina Staniaszek

psychoterapia
Zobacz profil

Monika Youssef Khalil

psychiatria
Zobacz profil
Agata Tuczyńska

Agata Tuczyńska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Marta Wiśniewska

Marta Wiśniewska

psychoterapia
Zobacz profil
Paulina Wróbel

Paulina Wróbel

psychoterapia
Zobacz profil
Katarzyna Wyciszkiewicz

Katarzyna Wyciszkiewicz

psychiatria
Zobacz profil
Maria Zapolska-Downar

Maria Zapolska-Downar

psychoterapia
Zobacz profil
Ewa Urbanowicz

Ewa Urbanowicz

psychiatria
Zobacz profil
Maciej Żurek

Maciej Żurek

psychoterapia, terapia uzależnień
Zobacz profil