Powrót

Psychiatra

Spotkanie z psychiatrą umożliwia swobodne opowiedzenie o doświadczanych trudnościach. W czasie spotkania na podstawie wywiadu dokonuje się wstępnej diagnozy, a następnie planuje się leczenie.
Lekarz pyta o ogólny stan zdrowia, przyjmowane leki, stosowanie używek, sytuację materialną, może także zlecić wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych lub testów psychologicznych. Celem poszerzonego wywiadu  jest dostrzeżenie ewentualnych powiązań z trudnościami wchodzących w obszar i kompetencje innych specjalizacji oraz  wyjaśnienie  przyczyn dysfunkcji zdrowia psychicznego. Psychiatra dba również o profilaktykę zdrowia psychicznego i psychoedukację pacjenta. W razie potrzeby lekarz zaleca farmakoterapię lub wystawia zwolnienie/zaświadczenie lekarskie.

 

Psychiatra może pomóc osobom przeżywającym kryzys, zaniepokojonym zmianą swojego funkcjonowania, czy nastroju.

Konsultacja psychiatryczna adresowana jest do osób borykających się z:

  • depresją,
  • nerwicą,
  • stanami lekowymi,
  • zaburzeniami osobowości,
  • zaburzeniami snu,
  • zaburzeniami odżywiania,
  • schizofrenią
  • choroba afektywna dwubiegunową.

Spotkanie z lekarzem psychiatrą trwa 30-60 minut w zależności od stanu i potrzeby pacjenta.

 

  • Cena: 250-310 zł
  • Czas sesji: 30-60 min

Specjaliści prowadzący

Szukasz nowych dróg rozwoju?