Powrót

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna to forma pomocy psychologicznej, która obejmuje nie tylko osobę przejawiającą określone trudności (np. dziecko), ale również jego rodzinę. Często zdarza się, że funkcjonowanie osoby wymagającej pomocy psychologicznej/psychiatrycznej wpływa na relacje pomiędzy wszystkimi członkami rodziny, a także rodzina ma istotny wpływ na powodzenie indywidualnego procesu terapeutycznego. Terapia rodzinna pozwala też głębiej zrozumieć relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi. Na spotkaniach rodzinnych każdy z członków rodziny ma szansę przedstawić swój własny punkt widzenia na problem oraz na nowo zbudować komunikację, współpracę i wzajemne zrozumienie.

Terapia rodzinna to forma pomocy przeznaczona dla rodzin przeżywających trudności wychowawcze z dziećmi na każdym etapie ich rozwoju, borykających się z różnego rodzaju kryzysami rodzinnymi, doświadczających okresowych bądź stałych, uporczywych konfliktów wewnątrzrodzinnych.

Zapraszamy rodziny, które:

 • są w kryzysowej sytuacji (przeżyły śmierć bliskich, chorobę, rozwód, utratę pracy);
 • mają trudność w komunikacji, są w konflikcie, nie potrafią się odnaleźć w nowej sytuacji;
 • jeden z członków rodziny jest chory (anoreksja, bulimia, depresja, nerwica) i owa trudność zakłóca funkcjonowanie całej rodziny;
 • wszystkich, którzy potrzebują wsparcia w dokonaniu zmian w życiu rodzinnym.

Terapia rodzinna służy:

 • poprawie komunikacji w rodzinie,
 • określeniu potrzeb i oczekiwań jej członków,
 • poprawie relacji między członkami rodziny,
 • wprowadzeniu zmian ustalonych przez rodzinie.

Sesje odbywają się z częstotliwością co 2-3 tygodnie, trwają od 60 do 90 minut, prowadzone są przez dwóch terapeutów i poprzedzone są konsultacjami.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą specjalistów w zakładce ZESPÓŁ oraz WSPÓŁPRACA.

 • Cena: 320-600 zł
 • Czas sesji: 60-90 min
 • Informacje dodatkowe : dwóch terapeutów

Szukasz nowych dróg rozwoju?