Powrót

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Terapia dzieci i młodzieży to proces, do którego często włączana jest cała rodzina, dlatego w naszym ośrodku konsultacji dzieci i młodzieży towarzyszy konsultacja rodzinna. Pierwsze spotkanie zwykle odbywa się z samymi rodzicami, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka. Kolejne wizyty to indywidualne spotkania terapeuty z dzieckiem oraz terapeutów rodzinnych z całym systemem. Po rozpoznaniu specyfiki przejawianych przez dziecko lub nastolatka trudności, zespół specjalistów ustala plan psychoterapii. W zależności od wieku dziecka oraz specyfiki problemu, proponowana jest najbardziej odpowiednia forma pomocy.

Terapia dzieci i  młodzieży oraz jej formy:

 •  indywidualna psychoterapia dzieci i młodzieży,
 • wsparcie rodzicielskie,
 •  behawioralne treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży,
 • warsztaty rodzicielskie,
 • terapia rodzinna w ujęciu systemowym.

Terapia dzieci prowadzona jest w następujących obszarach:

 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia odżywiania się
 • zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania
 • moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się
 • tiki
 • mutyzm
 • zaburzenia rozwoju
 • problemy psychologiczne/emocjonalne
 • problemy wychowawcze
 • uzależnienie od komputera/internetu
 • eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi
 • trudności w interakcjach społecznych.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą specjalistów z zakładce ZESPÓŁ oraz WSPÓŁPRACA.

 • Cena: 180-200 zł
 • Czas sesji: 50 min

Szukasz nowych dróg rozwoju?