Skontaktuj się z nami w sprawie wizyty:

zwiń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Terapia dzieci i młodzieży Powrót

Terapia dzieci i młodzieży to proces, do którego często włączeni są rodzice. Pierwsze spotkanie konsultacyjne zwykle odbywa się z samymi rodzicami, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka. Kolejne wizyty to indywidualne spotkania terapeuty z dzieckiem. Po rozpoznaniu specyfiki przejawianych przez dziecko lub nastolatka trudności, psycholog dziecięcy ustala plan psychoterapii. W zależności od wieku dziecka oraz specyfiki problemu, proponowana jest najbardziej odpowiednia forma terapii.

Terapia dzieci i  młodzieży oraz jej formy:terapia dzieci

 •  indywidualna terapii dzieci i młodzieży,
 • terapia rodzicielska w nurcie poznawczo-behawioralnym,
 •  behawioralne treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży,
 • terapia relacji społecznych prowadzoną w nurcie psychodynamicznym,
 • warsztaty rodzicielskie,
 • terapia rodzinna w ujęciu systemowym.

Terapia dzieci prowadzona jest w następujących obszarach:

 • zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD, zaburzenia konwersyjne)
 • zaburzenia nastroju ( depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia)
 • zaburzenia odżywiania się (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, otyłość)
 • zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania
 • moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się
 • tiki
 • mutyzm
 • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 • problemy psychologiczne/emocjonalne
 • problemy wychowawcze Rodzicom doświadczającym trudności w tym obszarze proponujemy konsultacje indywidualne z psychologiem oraz warsztaty umiejętności rodzicielskich
 • uzależnienie od komputera/internetu
 • eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, leki, itp)
 • diagnoza ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego)
 • trudności w interakcjach społecznych
 • Cena: 130 zł
 • Czas sesji: 50 min

Specjaliści prowadzący