Skontaktuj się z nami w sprawie wizyty:

zwiń [contact-form-7 404 "Not Found"]

Terapia dzieci i młodzieży Powrót

Terapia dzieci i młodzieży to proces, do którego często włączana jest cała rodzina, dlatego w naszym ośrodku konsultacji dzieci i młodzieży towarzyszy konsultacja rodzinna. Pierwsze spotkanie zwykle odbywa się z samymi rodzicami, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka. Kolejne wizyty to indywidualne spotkania terapeuty z dzieckiem oraz terapeutów rodzinnych z całym systemem. Po rozpoznaniu specyfiki przejawianych przez dziecko lub nastolatka trudności, zespół specjalistów ustala plan psychoterapii. W zależności od wieku dziecka oraz specyfiki problemu, proponowana jest najbardziej odpowiednia forma pomocy.

Terapia dzieci i  młodzieży oraz jej formy:terapia dzieci

 •  indywidualna psychoterapia dzieci i młodzieży,
 • wsparcie rodzicielskie,
 •  behawioralne treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży,
 • warsztaty rodzicielskie,
 • terapia rodzinna w ujęciu systemowym.

Terapia dzieci prowadzona jest w następujących obszarach:

 • zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD, zaburzenia konwersyjne)
 • zaburzenia nastroju ( depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia)
 • zaburzenia odżywiania się (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, otyłość)
 • zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania
 • moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się
 • tiki
 • mutyzm
 • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 • problemy psychologiczne/emocjonalne
 • problemy wychowawcze Rodzicom doświadczającym trudności w tym obszarze proponujemy konsultacje indywidualne z psychologiem oraz warsztaty umiejętności rodzicielskich
 • uzależnienie od komputera/internetu
 • eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, leki, itp)
 • diagnoza ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego)
 • trudności w interakcjach społecznych
 • Cena: 140-150 zł
 • Czas sesji: 50 min

Specjaliści prowadzący