Powrót

Konsultacja rodzinna

Terapia dzieci i młodzieży jest procesem, w którym uczestniczy cała rodzina, dlatego w naszym ośrodku wstępna diagnoza prowadzona jest dwutorowo: równolegle z dzieckiem i z jego rodziną. Celem takiego właśnie działania jest wybranie optymalnej formy pomocy dla dziecka, nastolatka i rodziny. Po przeprowadzonych konsultacjach zespół psychologów i psychoterapeutów formułuje zalecenia dla rodziny i dziecka które mogą obejmować np.: terapię indywidualnąterapię rodzinną, Trening Umiejętności Społecznych, interwencję wspierającą dla rodziców.

Procedura opisana powyżej powstała na podstawie Standardów diagnozy psychologicznej uchwalone przez Ogólnopolską Sekcję Diagnozy Psychologicznej PTP w dn. 21.06.2014 r. oraz Projektu wskazówek dla diagnozy par i rodzin opracowane przez Zespół Roboczy ds. Diagnostyki Par i Rodzin.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą specjalistów w zakładce ZESPÓŁ oraz WSPÓŁPRACA.

  • Cena: 360 zł
  • Czas sesji: 60 min
  • Informacje dodatkowe : dwóch terapeutów

Szukasz nowych dróg rozwoju?