Powrót

Szkolenie dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera

Szkolenie kierowane jest do rodziców dziecka z diagnozą zespołu Aspergera lub podejrzewających u dziecka zaburzenia rozwojowe, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę z zakresu zaburzeń ze spektrum autyzmu. Zdobyte informacje pomogą lepiej zrozumieć szczególne potrzeby dziecka oraz jego rodziny.

Zakres tematyczny warsztatów:

  • Zespół Aspergera – jakie są mocne strony mojego dziecka?
  • Czego dotyczą jego trudności?
  • Jakie rodzaje terapii są najlepsze dla mojego dziecka?
  • Jak wspierać umiejętności społeczne dziecka z Zespołem Aspergera?
  • Jak wspierać samodzielność dziecka z zespołem Aspergera?
  • Jak rozmawiać z dzieckiem o zespole Aspergera?
  • Jak rozmawiać z rodzeństwem o wyzwaniach brata lub siostry?
  • Jak wspierać dziecko z zespołem Aspergera w szkole?

Koszt: 280 zł za osobę. W przypadku obecności dwójki rodziców naliczany jest rabat – 110 zł (2 osoby – 450zł).

  • Cena: 280 zł/os (450 zł w przypadku dwóch osób)
  • Czas sesji: 8h

Specjaliści prowadzący

Szukasz nowych dróg rozwoju?