Powrót

Warsztaty dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera

Warsztaty kierowane są do rodziców dziecka z diagnozą zespołu Aspergera lub podejrzewających u dziecka zaburzenia rozwojowe, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę z zakresu zaburzeń ze spektrum autyzmu. Spotkania mają także na celu pomóc rodzinie w obniżeniu napięcia związanego z codziennym życiem. Zajęcia łączą elementy psychoedukacji oraz dają wsparcie rodzicom w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych. Zdobyte informacje pomogą zrozumieć szczególne potrzeby dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.

Zakres tematyczny warsztatów:

  • Zespół Aspergera – jakie są mocne strony mojego dziecka?
  • Czego dotyczą jego trudności?
  • Jakie rodzaje terapii są najlepsze dla mojego dziecka?
  • Jak wspierać umiejętności społeczne dzieci z Zespołem Aspergera?
  • Jak rozmawiać z dzieckiem o zespole Aspergera?
  •  Jak rozmawiać z rodzeństwem dziecka z autyzmem/ZA o niepełnosprawności brata/siostry?
  •  Jak wspierać samodzielność dziecka z zespołem Aspergera?
  • Jak wspierać dziecko z zespołem Aspergera w szkole?

Koszt: 280 zł za osobę. W przypadku obecności dwójki rodziców naliczany jest rabat – 110 zł (2 osoby – 450zł).

  • Cena: 280 zł/os

Szukasz nowych dróg rozwoju?