Powrót

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia mające na celu poprawę funkcjonowania społecznego. Na spotkaniach grupy uczestnicy będą mieli okazję w bezpiecznych warunkach rozwijać  umiejętność współpracy z innymi, będą mogli przyglądać się swoim emocjom i zachowaniom, uczyć się radzenia sobie w sytuacjach konfliktu i rywalizacji, rozumieć własne potrzeby i dostrzegać je u innych.

Trening Umiejętności Społecznych przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia prowadzone są w grupach dobieranych ze względu na rodzaj trudności oraz wiek. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają  60 min. Liczebność grupy wynosić będzie maksymalnie 6 osób. Spotkania rozpoczynają się jedną  konsultacją z rodzicami i dzieckiem.
W trakcie trwania będzie możliwość odbycia konsultacji indywidualnych z rodzicami. Terapia kończy się spotkaniem z rodzicami podsumowującym proces terapeutyczny.

Trening Umiejętności społecznych jest również skuteczną pomocą dla dzieci z Zespołem Aspergera wymagających pomocy w uzyskaniu umiejętności społecznych, ale także pracy nad własną samooceną oraz zrozumieniu roli, jaką miałyby pełnić w kontakcie rówieśniczym.

  • Cena: 90 zł
  • Czas sesji: 60 min
  • Informacje dodatkowe : dwóch specjalistów

Szukasz nowych dróg rozwoju?