Powrót

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu jest prowadzona przez zespół specjalistów. Skupia się na ocenie funkcjonowania w dwóch głównych obszarach, którymi są:

  • deficyty społecznej komunikacji
  • obecność sztywnych wzorców zachowania, aktywności i zainteresowań.

Proces diagnostyczny zawiera:

  • spotkanie z psychologiem – wywiad rozwojowy z rodzicami (2h) służący zapoznaniu się z dotychczasowym rozwojem dziecka i wstępnemu ustaleniu niepokojących objawów
  • obserwacja psychologiczna dziecka (50 min) mająca na celu ocenę poziomu funkcjonowania w różnych sferach rozwojowych, w tym emocjonalnej i społecznej; w niektórych przypadkach przeprowadzana wspólnie przez dwójkę specjalistów – lekarza psychiatrę oraz psychologa
  • wizyta u psychiatry dzieci i młodzieży (2 lub 3 wizyty po 45 min) – wywiad z rodzicami, analiza dokumentacji medycznej, badanie psychiatryczne i obserwacja dziecka, w razie potrzeby zlecenie badań lub konsultacji ze specjalistą z innej dziedziny
  • przeprowadzenie badań psychologicznych niezbędnych do diagnozy

Pierwszorazowa wizyta u psychiatry dzieci i młodzieży płatna jest przelewem z góry, 7 dni przed wyznaczoną datą wizyty. W przypadku odwołania wizyty minimum dwa dni robocze opłata jest w całości zwracana na konto nadawcy.

  • w niektórych przypadkach zalecana jest obserwacja dziecka w grupie przedszkolnej/szkolnej (2h) lub diagnoza neurologopedyczna (1h)
  • badanie psychologiczne realizuje się standaryzowanymi narzędziami psychologicznymi (np. ADOS 2, Stanford BINET 5, IDS 2, PEP3)

Ważne jest, by diagnoza zaburzeń rozwojowych była przeprowadzona jak najwcześniej. Umożliwia to przygotowanie dziecka do radzenia sobie z trudnościami oraz trenowanie umiejętności społecznych już od wczesnych etapów, dzięki czemu dziecko ma szansę dążyć do wyrównywania deficytów tak bardzo, jak to możliwe.

  • Cena: ustalana indywidualnie

Szukasz nowych dróg rozwoju?