Powrót

Diagnoza neurologopedyczna

Diagnoza neurologopedyczna dziecka obejmuje ocenę:

  • budowy i funkcjonowania aparatu mowy,
  • czynności i funkcji pokarmowych (połykanie, gryzienie, żucie),
  • umiejętności prelingwalnych niezbędnych dla nauki mowy,
  • mowę bierną i czynną,
  • kompetencje językowe, komunikacyjne i kulturowo-społeczne, a także funkcje poznawcze.

Diagnosta bada także budowę twarzoczaszki , odruchy ustno-twarzowe , percepcję wzrokową i słuchową, wrażliwość na bodźce dotykowe, a także sposób komunikowania się i reagowania na bodźce płynące z otoczenia.

Pierwsze spotkanie jest konsultacją diagnostyczną z rodzicami, podczas której zbiera się informacje dotyczące problemu oraz dotychczasowego rozwoju mowy.

Diagnozę przeprowadza: Ewa Kreft

  • Cena: 180 zł
  • Czas sesji: 60 min

Szukasz nowych dróg rozwoju?