Skontaktuj się z nami w sprawie wizyty:

zwiń [contact-form-7 404 "Not Found"]

Diagnoza psychologiczna Powrót

Diagnoza psychologiczna dziecka prowadzona jest w następującym zakresie:

Skala Inteligencji Stanford – Binet 5 –  test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze, przeznaczony dla osób w wieku od 2 do 18 lat. Na pełny wynik badania testem składa się: iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz wyniki poszczególnych czynników. Stosowany jest kiedy zachodzi podejrzenie, że rozwój dziecka nie jest typowy. Pozwala oceniać nieprawidłowości w rozwoju intelektualnym.
Koszt badania: 350 zł, opinia 120 zł

ADOS 2 – pozwala diagnozować i oceniać objawy ze spektrum autyzmu. Przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych. Narzędzie obejmuje zestaw prób prowokujących osobę badaną do określonych zachowań społecznych, co umożliwia obserwowanie jej w trakcie naturalnie przebiegającej interakcji z badającym.
Koszt badania: 350 zł, opinia 120 zł

IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży – badanie pozwala ocenić zdolności i kompetencje osób w wieku 5-20 lat. Test składa się z 30 podtestów, które badają zdolności poznawcze (inteligencja, funkcje wykonawcze) i kompetencje (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, kompetencje szkolne i postawę wobec pracy). Psycholog ocenia zachowanie osoby badanej w sytuacji testowej. Diagnosta koncentruje się na dynamice specyficznych dla okresu rozwoju mocnych i słabych stron dzieci i nastolatków.
Koszt badania: 400 zł, opinia 150 zł

Badania psychologiczne dzieci w wieku 0-3 lat:

 • Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza rozwoju poznawczego
 • Diagnoza rozwoju emocjonalnego i społecznego

Badania psychologiczne dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat:

 • Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza rozwoju poznawczego
 • Diagnoza rozwoju emocjonalno-społecznego
 • Określanie mocnych i słabych stron dziecka
 • Badanie gotowości szkolnej 5 i 6 latków pod względem rozwoju motorycznego, poznawczego, emocjonalno-społecznego
 • Wstępna diagnoza ADHD

Badania psychologiczne dzieci w wieku szkolnym 7-14 lat:

 • Diagnoza możliwości intelektualnych
 • Diagnoza trudności w funkcjonowaniu indywidualnym i społecznym (szkolnym, rodzinnym, rówieśniczym)
 • Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Ocena poziomu agresji i lęku
 • Wstępna diagnoza ADHD

(za: www.practest.com.pl)