Skontaktuj się z nami w sprawie wizyty:

zwiń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Badania psychologiczne Powrót

Badania psychologiczne dzieci w wieku 0-3 lat

Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym:badania psychologiczne

 • Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu:
  Autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju
 • Diagnoza funkcjonowania zmysłów dziecka
 • Diagnoza rozwoju poznawczego
 • Diagnoza rozwoju komunikacji przedwerbalnej i mowy
 • Diagnoza rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Diagnoza rozwoju samodzielności

 

Badania psychologiczne dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat

 • Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu: Autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju
 • Diagnoza rozwoju poznawczego
 • Diagnoza rozwoju komunikacji werbalnej
 • Diagnoza rozwoju emocjonalno-społecznego
 • Określanie mocnych i słabych stron dziecka
 • Wczesne wykrywanie ryzyka dysleksji rozwojowej
 • Badanie gotowości szkolnej 5 i 6 latków pod względem rozwoju motorycznego, poznawczego, emocjonalno-społecznego
 • Wstępna diagnoza ADHD
 • Badanie stosunków rodzinnych

Badania psychologiczne dzieci w wieku szkolnym 7-14 lat

 • Diagnoza możliwości intelektualnych
 • Diagnoza przyczyn trudności w nauce
 • Diagnoza trudności w funkcjonowaniu indywidualnym i społecznym (szkolnym, rodzinnym, rówieśniczym)
 • Diagnoza Zespołu Aspergera
 • Ocena poziomu agresji i lęku
 • Diagnoza dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii
 • Wstępna diagnoza ADHD
 • Badanie stosunków rodzinnych

Diagnoza psychologiczna dziecka prowadzona jest w następującym zakresie:

Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera (LEITER): niewerbalny test inteligencji. Stosowany w praktyce psychologicznej do diagnozy intelektu. Skala jest szczególnie przydatna do badania dzieci, z  którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy.

Test Matryc Ravena: służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej u dzieci (od 6 roku życia), młodzieży i dorosłych.

Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-R): skala służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej, stosowana przede wszystkim w praktyce psychologicznej do diagnozy intelektu.

Test D2: służy do badania procesów uwagowych: szybkości spostrzegania, ilości błędów oraz ogólnej zdolności spostrzegania i koncentracji.

Badanie rozwoju psychoruchowego.

 • Cena: 150-300 zł

Specjaliści prowadzący