Powrót

Indywidualne zajęcia ceramiczne

Zajęcia w pracowni ceramicznej dostosowujemy do potrzeb odbiorcy. 

Są one dobrą okazją do doskonalenia warsztatu, ale również przestrzenią dla osób z trudnościami, które uniemożliwiają pracę w grupie.

Spotkania indywidualne to też możliwość wyciszenia się. Osoba prowadząca oprócz towarzyszenia w procesie twórczym oferuje wsparcie osobom:

  • z trudnościami w komunikacji;
  • potrzebujących terapii ręki, terapii integracji sensorycznej;
  • będącymi w spektrum neuroróżnorodności (dzieci, młodzież w spektrum autyzmu, ADHD);
  • z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej.

Potrzeby i zakres wsparcia są ustalane w trakcie konsultacji przed rozpoczęciem zajęć.

  • Cena: 160 zł
  • Czas sesji: 50 min
  • Informacje dodatkowe : ustalane indywidualnie pod uczestnika

Szukasz nowych dróg rozwoju?