Skontaktuj się z nami w sprawie wizyty:

zwiń [contact-form-7 404 "Not Found"]

Nowa procedura w WIP Powrót

Terapia dzieci i młodzieży jest procesem, w którym uczestniczy cała rodzina, dlatego w naszym ośrodku wstępna diagnoza prowadzona jest dwutorowo: równolegle z dzieckiem i z jego rodziną. Celem takiego właśnie działania jest wybranie optymalnej formy pomocy dla dziecka, nastolatka i rodziny. Po przeprowadzonych konsultacjach zespół psychologów i psychoterapeutów formułuje zalecenia dla rodziny i dziecka które mogą obejmować np.: terapię indywidualną, terapię rodzinną, Trening Umiejętności Społecznych, interwencję wspierającą dla rodziców.
adults-black-and-white-casual-1374542
Procedura opisana powyżej powstała na podstawie Standardów diagnozy psychologicznej uchwalone przez Ogólnopolską Sekcję Diagnozy Psychologicznej PTP w dn. 21.06.2014 r. oraz Projektu wskazówek dla diagnozy par i rodzin opracowane przez Zespół Roboczy ds. Diagnostyki Par i Rodzin.