Urszula Kruszewska-Mazurek

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo – behawioralna (nr certyfikatu PTTPB nr 1742)
Pracuje z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi do 21 r.ż.
Specjalizuje się w terapii indywidualnej i grupowej
Prowadzi diagnozę psychologiczną oraz terapię dzieci, młodzieży i młodych dorosłych

WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIA:

• Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2009)
• Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie (ośrodek rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej).

• 3-etapowego szkolenie z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem w Fundacji Krok po Kroku (szkolenie honorowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej).
• Półroczny kurs z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT.

DOŚWIADCZENIE:
Praca na Dziennym Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Instytut Centrum Zdrowia Dziecka (obecnie).
Praca w Środowiskowym ośrodku pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży.
Praca w poradniach zdrowia psychicznego.
Praca w ośrodkach diagnozy i terapii spektrum autyzmu.
Praca w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z autyzmem.
Praca w ośrodkach prowadzących treningi umiejętności społecznych (TUS).
Staże i praktyki w: Klinice Psychiatrii w Lublinie ( zamknięty oddział młodzieżowy), Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Białymstoku, Ośrodku Wsparcia „Serce” dla Osób z Chorobami Psychicznymi w Lublinie.
Jest autorką publikacji naukowej „Samobójstwo w przebiegu choroby schizoafektywnej jako element naznaczania niepełnosprawności człowieka” (ANNALES,UMCS,vol. XXIII, 2010).

Pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi oraz neurorozwojowymi (spektrum autyzmu, ADHD), osobami mającymi trudności z radzeniem sobie ze stresem oraz w relacjach społecznych,
a także osobami po doświadczeniu traumy. Prowadzi konsultacje dla rodziców dzieci, przejawiających zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno – buntownicze lub inne trudności wychowawcze.
Prowadzi terapię indywidualną i grupową. Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym pod stałą superwizją.
Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.