Katarzyna Pęczak

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,  psychoterapeutka w podejściu integracyjnym oraz trenerka umiejętności miękkich.

Doświadczenie we współpracy z osobami w spektrum autyzmu zdobywała od 2013 roku pracując z dorosłymi z ASD w Fundacji Synapsis oraz z dziećmi w spektrum autyzmu w terapeutycznych punktach przedszkolnych Fundacji Autismus i Fundacji Scolar. Od 2017 roku współpracuje z Fundacją Pomoc Autyzm. W swojej pracy interesuje się głównie rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych osób z którymi pracuje oraz pracą w obszarze zachowań trudnych w oparciu o pozytywne podejście i nieawersysjne metody pracy.

Uczestniczyła w szeregu szkoleń i konferencji związanych ze wspieraniem osób w spektrum w obszarze komunikacji oraz pracy nad trudnymi zachowaniami.

Od 2018 roku prowadzi projekt Kino przyjazne sensorycznie. Obecnie współpracuje z rodzinami osób ze spektrum autyzmu na terenie domu oraz konsultancko wspiera placówki edukacyjne pod kątem AAC oraz pracy w obszarze trudnych zachowań. W relacji terapeutycznej ważne są dla niej szczególnie uważność, empatia i zaangażowanie.