Powrót

Projekt badawczy w WIP

Warszawski Instytut Psychoterapii uczestniczy w realizacji projektu badawczego „Adaptacja i walidacja Profilu Psychoedukacyjnego PEP-3-PL”.

Projekt ma na celu opracowanie polskiej wersji i polskich norm tego popularnego narzędzia, przeznaczonego do diagnozy funkcjonalnej dzieci w wieku okołoprzedszkolnym i wczesnoszkolnym.

PEP-3-PL może być wykorzystywany m.in. w konstruowaniu indywidualnych programów edukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju (głównie ze spektrum autyzmu).

Projekt prowadzi Interdyscyplinarne Centrum Badań Zachowania się Zwierząt i Ludzi we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.

Z ramienia Warszawskiego Instytutu Psychoterapii, badania przeprowadzane są przez Karolinę Gocłowską.

Rodziców zainteresowanych zgłoszeniem dziecka do badania, zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: goclowska.karolina@gmail.com.

 

 

Lepsze relacje w rodzinie.