Powrót

Nieodpłatne wsparcie psychologiczne dla pracowników ochrony zdrowia

Pandemia zmienia nasze życie i pozbawia poczucie bezpieczeństwa. W tym trudnym momencie, zespół Warszawskiego Instytutu Psychoterapii, pełen podziwu i wdzięczności, oferuje nieodpłatne wsparcie psychologiczne online dla personelu medycznego szpitali, które stoją na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem.

Chcemy, by właśnie te osoby, które w największym stopniu narażone są nie tylko na zakażenie, ale i stres oraz skutki paniki, którą bezpośrednia styczność z chorymi i ich rodzinami może wywołać – a bez których walka z epidemią na starcie byłaby przegrana – mogli uzyskać pomoc. Pracownicy ochrony zdrowia są bez wątpienia bohaterami naszych czasów. Musimy o nich dbać!

Na wszelkie pytania odpowiadamy pod numerem telefonu 514 900 604 lub drogą mailową pod adresem wip@warszawskiinstytut.eu.

Życzymy zdrowia,
zespół Warszawskiego Instytutu Psychoterapii

Lepsze relacje w rodzinie.