Powrót

Grupa dla rodziców nastolatków

Jeśli jesteście Państwo rodzicami nastolatka i szukacie drogi do lepszego zrozumienia Waszego dziecka. Zapraszamy do udziału w grupie, która pozwoli Państwu poszukać odpowiedzi na rodzicielskie dylematy i pytania oraz pewniej poczuć się w roli rodzica
nastolatka.
Jest to cykl spotkań grupy warsztatowej dla rodziców, które prowadzimy w Warszawskim Instytucie Psychoterapii. Postaramy się wspólnie Państwem:

 • poszerzać wiedzę na temat prawidłowości w rozwoju emocjonalnym i fizycznym młodego człowieka,
 • poszukać nowych, adekwatnych do wieku nastoletniego metod wychowawczych i wymyślić sposoby reagowania w konkretnych sytuacjach,
 • zastanowić się nad tym, co mogłoby poprawić komunikację między członkami rodziny,
 • pomyśleć i porozmawiać o potrzebach nastolatka, a także o Państwa jako rodziców,
 • znaleźć sposoby na skuteczne rozwiązywanie konfliktów i reagowania w sytuacjach niebezpiecznych
 • zastanowić się nad wchodzeniem nastolatków w dorosłe życie – seks, związki,pieniądze, coraz większa potrzeba samodzielności,
 • uzyskać wsparcie i skorzystać z doświadczeń innych rodziców

Szczegółowy zakres tematyczny jest układany zgodnie z zapotrzebowaniem grupy warsztatowej – jest więc możliwość dłuższego zatrzymania się przy jakimś temacie lub powrotu do wcześniej poruszanych kwestii. Naszym celem jest stworzenie dla Państwa
bezpiecznej przestrzeni, gdzie będzie można zająć się trudnymi sprawami, których w byciu rodzicem nastolatka nie brakuje i znaleźć dla nich rozwiązanie.
Warsztaty te kierowane są do rodziców dzieci w wieku 13+. Prowadzone są w cyklu ośmiu spotkań, odbywających się w soboty i trwających 5 godzin zegarowych raz na miesiąc.

Udział w warsztatach jest poprzedzony konsultacją. Koszt konsultacji 180 PLN.

W skrócie:

 • 8 spotkań po 5 godzin w soboty, zapis jest na całość
 • rodzice osób w wieku: 13-18lat
 • para rodziców lub jeden rodzic
 • cena: 250 PLN za osobę za spotkanie, za parę rodziców 400 PLN
 • liczba osób w grupie: 10 – 12 osób
 • konsultacja przed przystąpieniem do grupy
 • start warsztatów po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników

Zapisy pod numerem: 514 900 604

Lepsze relacje w rodzinie.