Powrót

Bezpłatne badania protokołem ADOS 2 oraz testem inteligencji SB5

PROGRAM REALIZOWANY NA PRZEŁOMIE LAT 2021/2022 ZAKOŃCZONY

 

Zapraszamy na bezpłatne badania dla osób z zespołem Aspergera w ramach projektu badawczego, którego celem jest ocena nowych narzędzi do pomiaru funkcjonowania emocjonalno-społecznego oraz osobowości dzieci i młodzieży. Projekt jest realizowany we współpracy z Zespołem z UKSW, przez badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz ośrodki diagnostyczne i terapeutyczne. Badaniem kieruje prof. Ewa Pisula z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Do badań zapraszamy dzieci oraz młodzież z zespołem Aspergera w wieku 7-18 lat.

Każdy uczestnik otrzyma pisemną opinię zawierającą wyniki z badań wystandaryzowanymi narzędziami, m.in. protokołem ADOS2, a także Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5.

Zapewniamy pełną ochronę Państwa danych oraz informacji na temat dziecka.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o badaniu, a także umówienia się na spotkanie, zapraszamy do kontaktu mailowego na adres:  wip@warszawskiinstytut.eu.

 

Badania prowadzi p. Katarzyna Płucienniczak, psycholog z Warszawskiego Instytutu  Psychoterapii.

 

Lepsze relacje w rodzinie.