Powrót

Udział w badaniu

Zachęcamy do udziału w badaniu rodziców dzieci do 16 r.ż. z diagnozą spektrum autyzmu.

Lepsze relacje w rodzinie.