Powrót

Terapia uzależnień

Terapia uzależnień ma na celu zatrzymanie ciągu destrukcyjnych zachowań oraz nabycie trwałej umiejętności skutecznego kierowania swoim zachowaniem. Prowadzona jest przez terapeutę uzależnień.

Terapia uzależnień przeznaczona jest dla osób doświadczających problemów z używaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), zachowaniami seksualnymi, hazardem, korzystaniem z internetu i innymi uzależnieniami behawioralnymi.

Pierwszy etap terapii to sesje konsultacyjne poświęcone na diagnozę stopnia uzależnienia i trudności doświadczanych w rożnych sferach życia (emocjonalnej, rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej). Etap konsultacyjny kończy się sformułowaniem strategii terapii, która uwzględnia zarówno diagnozę, jak i motywację oraz cele osoby zgłaszającej się. Jeżeli osoba trafia w poważnym kryzysie (np. ma duże trudności z przerwaniem destrukcyjnych zachowań lub jest w złej formie psychicznej) pierwsze sesje mogą być poświęcone na wsparcie w ograniczeniu szkód i wzmocnieniu samokontroli.

Uzyskanie trwałej zmiany wymaga nie tylko przerwania kłopotliwych zachowań, ale też głębszej przebudowy swojego funkcjonowania emocjonalnego i społecznego.

  • Cena: 200 zł
  • Czas sesji: 50 min

Specjaliści prowadzący

Szukasz nowych dróg rozwoju?