Powrót

Terapia neurologopedyczna

Terapia neurologopedyczna skoncentrowana jest na usuwaniu i minimalizowaniu zaburzeń komunikacyjnych spowodowanych uszkodzeniem lub nieprawidłowością rozwojową ośrodkowego układu nerwowego, jak np. afazje, mózgowe porażenie dziecięce, czy zaburzenia ze spektrum autyzmu. Celem terapii jest podnoszenie jakości funkcji językowej, oddechowej i fonacyjnej.

Terapia neurologopedyczna poprzedzona jest diagnozą, po której terapeuta umawia się na regularne spotkania z pacjentem dwa razy w miesiącu.

  • Cena: 90 zł
  • Czas sesji: 30 min

Specjaliści prowadzący

Szukasz nowych dróg rozwoju?