Skontaktuj się z nami w sprawie wizyty:

zwiń [contact-form-7 404 "Not Found"]

Monika Kiełtyka – Czech

psychoterapeuta

Absolwentka psychologii o specjalizacji społeczna psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła podyplomowe szkolenie w terapii poznawczo – behawioralnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych prowadzone przez Oxford Cognitive Therapy Centre i Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z Diagnozy Klinicznej Dziecka i Jego Rodziny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Posiada doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej dzieci na różnych etapach rozwoju oraz kilkunastoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Pracuje jako psychoterapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Zajmuje się wspieraniem i psychoedukacją rodziców oraz psychoterapią starszych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń lękowych, depresyjnych i odżywiania. Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu psychoterapii skoncentrowanej na schematach.
Jest współautorką polskiej adaptacji programów terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń lękowych u dzieci „Zaradny Kot” i młodzieży „Program Lęk”, opublikowanych przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Prowadziła szkolenia dla specjalistów z zakresu leczenia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami. Swoją wiedzę z zakresu psychologii i psychoterapii stale poszerza uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach. W swojej pracy kładzie nacisk na podejście kliniczne, rozwojowe i systemowe. Pracuje pod stałą superwizją.

Publikacje, które przełożyła Monika Kiełtyka-Czech:

zaradny kotprogram lęk

 

Poznaj też innych specjalistów