Jolanta Matuszewska

neurologopedia

Logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny,Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych Neurologopedia w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie.
Posiada 20 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku logopedy.

Zajmuje się :

  • diagnozą logopedyczną/ neurologopedyczną
  • stymulacją rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych dzieci z opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii, dzieci z wadą słuchu, z niepełnosprawnością intelektualną, dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, z niedokształceniem mowy o typie afazji,
  • terapią wad wymowy dzieci i osób dorosłych,
  • stymulacją umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera,
    z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
  • wczesną interwencją logopedyczną.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w różnych placówkach oświatowych (poradnie psychologiczno – pedagogiczne) i w placówkach służby zdrowia (m.in. Stocer,  placówki Medicover)
Współpracowała z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie prowadziła zajęcia dla studentów wydziału pedagogicznego.

Ukończyła kursy doskonalące, m.in. szkolenia z tzw. Metody Krakowskiej (Terapia neurobiologiczna, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, Stymulacja mechanizmów lewopółkulowch – usprawnienie pracy lewej półkuli mózgu, Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®, Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera, Problemy poznawcze dla dzieci dwujęzycznych – diagnoza i terapia) Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg. M. Procus i M. Block, Całościowe zaburzenia rozwoju – przyczyny, częstotliwość występowania i symptom, Metoda M. i CH. Knillów w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szkolenie z Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena IAS, VB MAPP.

Poznaj też innych specjalistów

Katarzyna Bajszczak

Katarzyna Bajszczak

psychoterapia, seksuologia
Zobacz profil
96af6559303c14a2e193e82f3341432e_large

Joanna Buła- Grzybowska

psychiatria
Zobacz profil
Anna Drewnowska

Anna Drewnowska

psychoterapia
Zobacz profil
Karolina Gocłowska

Karolina Gocłowska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Jakacka-Papis

Olga Jakacka-Papis

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Monika Kiełtyka – Czech

Monika Kiełtyka – Czech

psychoterapia
Zobacz profil
Dorota Kowalska

Dorota Kowalska

psychoterapia
Zobacz profil

Jolanta Matuszewska

neurologopedia
Zobacz profil
Piotr Niwiński

Piotr Niwiński

psychiatria
Zobacz profil
Marzena Pawlus

Marzena Pawlus

psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Katarzyna Płucienniczak

Katarzyna Płucienniczak

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Olga Pokorska

Olga Pokorska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Sylwia Reich

Sylwia Reich

psychiatria
Zobacz profil
Magda Sendecka

Magda Sendecka

psychoterapia
Zobacz profil
Karolina Staniaszek

Karolina Staniaszek

psychoterapia
Zobacz profil
Agata Tuczyńska

Agata Tuczyńska

psychoterapia dzieci i młodzieży
Zobacz profil
Marta Wiśniewska

Marta Wiśniewska

psychoterapia
Zobacz profil
Paulina Wróbel

Paulina Wróbel

psychoterapia
Zobacz profil
Katarzyna Wyciszkiewicz

Katarzyna Wyciszkiewicz

psychiatria
Zobacz profil
Maria Zapolska-Downar

Maria Zapolska-Downar

psychoterapia
Zobacz profil
Ewa Urbanowicz

Ewa Urbanowicz

psychiatria
Zobacz profil
Maciej Żurek

Maciej Żurek

psychoterapia, terapia uzależnień
Zobacz profil