Skontaktuj się z nami w sprawie wizyty:

zwiń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Warsztaty dla rodziców Powrót

Warsztaty dla rodziców: Zrozumieć nastolatka

Jeśli jesteście Państwo rodzicami nastolatka i szukacie drogi do zrozumienia Waszego dziecka, to zapraszamy na zajęcia wspomagające dla rodziców prowadzone w Warszawskim Instytucie Psychoterapii.

Naszym zadaniem jest wzbogacenie repertuaru metod wychowawczych rodziców, ich wiedzy na temat prawidłowości w rozwoju emocjonalnym i fizycznym młodego człowieka oraz poprawa komunikacji interpersonalnej między członkami rodziny. Zajęcia te kierowane są do rodziców uczniów gimnazjum, ale także początkowych klas szkół ponadgimnazjalnych. Prowadzone są w cyklu siedmiu spotkań,  trwających 2 godziny zegarowe raz na tydzień.

_DSC0296

Na spotkaniach poruszamy obszary tematyczne obejmujące :

 • rozpoznawanie i wyrażanie uczuć
 • rozumienie potrzeb nastolatka
 • poprawa komunikacji między członkami rodziny
 • konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów
 • zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych

 

Akademia Świadomego Rodzica:

Warsztaty dla rodziców to spotkania edukacyjne dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji ze swoimi dziećmi.

Głównymi celami organizowanych przez nas zajęć są:

1. Budowanie relacji dorosły-dziecko, a w tym:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptacja uczuć
 • aktywne, wspierające słuchanie
 • motywowanie dziecka do współdziałania
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu, przedszkolu i szkole

2. Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka.
3. Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka.
4. Konstruktywne rozwiązywanie problemów.

Warsztaty dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera:

Warsztaty kierowane są do rodziców dziecka z diagnozą Zespołu Aspergera lub podejrzewających u dziecka zaburzenia rozwojowe, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę z zakresu zaburzeń ze spektrum autyzmu. Spotkania mają także na celu pomóc rodzinie w obniżeniu napięcia związanego z codziennym życiem. Zajęcia łączą elementy psychoedukacji oraz dają wsparcie rodzicom w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych. Zdobyte informacje pomogą zrozumieć szczególne potrzeby dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.

Specjaliści prowadzący