Skontaktuj się z nami w sprawie wizyty:

zwiń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Diagnoza psychologiczna Powrót

 Diagnoza psychologiczna w następującym zakresie:

APIS-Z -jest wielowymiarową baterią służącą do pomiaru inteligencji ogólnej dorosłych, znajduje zastosowanie przede wszystkim w selekcji oraz doradztwie zawodowym

Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE dla młodzieży i dorosłych – kwestionariusz służy do pomiaru inteligencji emocjonalnej, rozumianej jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem

EPQ-R – służy do badania podstawowych wymiarów osobowości u dorosłych

Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej (IPP) dla dorosłych – narzędzie służy do oceny płci psychologicznej jednostki. Płeć psychologiczna rozumiana jest jako spontaniczna gotowość do posługiwania się wymiarem płci w odniesieniu do siebie i świata

Rysunkowy Test Twórczego Myślenia TCT-DP - znajduje zastosowanie w celach przesiewowych (treningi twórczości; jako jedno z narzędzi selekcyjnych przy naborze kandydatów do szkół czy zawodów), w diagnozie indywidualnej (wzbogacenie diagnozy intelektu; prognozowanie sukcesów w działaniach wymagających twórczego funkcjonowania)

Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP - Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia utworzenie listy preferowanych i odradzanych zawodów. Wyniki kwestionariusza mogą okazać się pomocne w wyborze kierunku kształcenia i dokształcania się, w wyborze zawodu, w podejmowaniu decyzji o zmianie kwalifikacji.

Testy mogą służyć jako narzędzie wyjaśniające trudności w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Mogą również stanowić cenną formę referencji dla osób starających się o pracę.

Po każdym badaniu otrzymują Państwo informację zwrotną – również w formie pisemnej.

  • Cena: 150-300 zł