Skontaktuj się z nami w sprawie wizyty:

zwiń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Nowy specjalista w WIP! Powrót

Do naszego zespołu dołączyła Katarzyna Płucienniczak – specjalistka pracująca z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – także z dorosłymi!

1bAbsolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia „ Stosowana analiza zachowania” oraz „Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej” na SWPS w Warszawie. Jest certyfikowanym superwizorem Videotreningu Komunikacji. W latach 2005-2010 pracowała w Fundacji Synapsis – jako diagnosta oraz trener pracy dorosłych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Pracowała również w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Poradni dla osób z autyzmem w Józefowie, gdzie prowadziła konsultacje diagnostyczne oraz szkolenia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zawodowe zbierała również w trakcie licznych staży i wizyt studyjnych w ośrodkach dla osób z autyzmem w Niemczech, Holandii oraz Wielkiej Brytanii. Odbyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera.

Prowadzi diagnozę psychologiczną, konsultacje psychologiczne oraz terapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.